Foto: Susanne Nilsson

Göteborgsförslag från Djurens rätt. Av djurrättsskäl väljer Göteborgs Stad att från och med i år plocka bort fjädrar från sortimentet i ramavtalet för lek- och hobbymaterial. Skolor, förskolor och övriga verksamheter som använder fjädrar uppmuntras att välja andra alternativ för dekorationer till påsk.

– Det kan låta som ett enkelt beslut, men när vi tittade närmare på det är den en fråga med många etiska överväganden. Den leverantör som finns i ramavtalet kan ge vissa garantier som till exempel att fjädrarna inte är plockade från levande djur. Men eftersom leverantören inte hundraprocentigt kan garantera att fåglarna har det bra vid uppfödningen väljer vi att ta bort fjädrar från ramavtalet lek och hobbymaterial, som är det enda där det i dag ingår fjädrar, säger Elin Berg Mannebo, handläggare på Inköp och upphandling.

I praktiken rör det sig nästan uteslutande om påskfjädrar, som kommer från kalkonfarmer i USA. Fjädrarna plockas enbart från döda kalkoner, men eftersom det är en amerikansk underleverantör som föder upp fåglarna kan den svenska ramavtalsleverantören inte helt garantera djurskyddet.

– Leverantören har varit mycket tillmötesgående, men eftersom de inte har kontrollerat uppfödningarna på plats kan de inte garantera att fåglarna har det bra.

Värre alternativt ute i handeln
Svenska köttproducenter tar inte vara på fjädrar från slaktade fåglar, vilket innebär att alla påskfjädrar som säljs i Sverige kommer från andra länder. De allra flesta från amerikanska kalkonfarmer. Avståndet gör att det är dyrt att kontrollera i den utsträckning som skulle behövas.

– Det som komplicerar frågan är att den leverantör som vunnit upphandlingen ändå i viss mån har kontroll på sina produkter. När vi nu plockar bort fjädrar från ramavtalet finns risk för att de verksamheter som ändå vill ha fjädrar kanske köper sämre alternativ från helt okontrollerade leverantörer.

För att undvika det har förvaltningen för inköp och upphandling haft en dialog med miljöansvariga i respektive stadsdel, för att se hur de bedömer viljan bland förskolor och skolor att välja andra alternativ.

– De har överlag ställt sig väldigt positiva och jag bedömer att de är väldig öppna för en förändring. Vi kommer också gå ut och informera mer närmare påsk och föreslå alternativ som det går fint att dekorera med i stället för fjädrar. Vi rekommenderar inte syntetfjädrar eftersom de kan innehålla kemikalier som vi inte vill ha in i våra förskolor och skolor. Däremot är till exempel ullbollar eller tygremsor fint att dekorera med.

Göteborgsförslag från Djurens rätt
Det är en privatperson som företräder djurrättsorganisationen Djurens rätt som lämnat in Göteborgsförslaget, vilket nu blir det andra förslaget som genomförs enligt medborgarnas önskan sedan möjligheten infördes förra året.

Ett Göteborgsförslag innebär att en person lämnar in ett förslag som publiceras på Göteborgs Stads hemsida och som om det får över 200 röster tas upp till bedömning av ansvarig nämnd.

– Göteborgs Stad är givetvis för en bra djurhållning, men det är inte så enkelt och ensidigt att det löser sig enbart genom att ta bort något från upphandlingen. Därför känns det extra bra att vi precis fått extra pengar i budgeten för att år 2018 kunna lära oss mer om djurrättsaspekten inom alla områden utöver livsmedel, där vi redan har gjort en satsning. Var sätter vi till exempel gränserna när det gäller skadedjursbekämpning?

Det kan också bli så att Göteborgsförslaget om stopp för inköp av fjädrar kommer att leda till fler förändringar.

– Vi har svarat på den del av frågan som rör ramavtalet, sedan är det andra delar som berör andra områden. Så det är möjligt att kommunfullmäktige skickar frågan vidare till andra berörda områden. Det ska bli intressant att följa vad som händer vidare, säger Elin Berg Mannebo.