Nordiskt samarbete genom Safe city tour. Göteborgs Stad kommer den här veckan att sprida goda exempel på sitt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Presentationerna görs inom det nordiska samarbetet Nordic safe cities. Veckan inleds med att kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson berättar om Göteborgs Stads arbete och visioner för ett tryggare och säkrare Göteborg.

Initiativet till Nordic safe cities kom från Nordiska ministerrådet 2016. Ett 20-tal städer från de nordiska länderna är nu medlemmar i organisationen som har sin bas i Köpenhamn. I Sverige är förutom Göteborg också Stockholm och Malmö med.

Lär av varandra

– Det är viktigt med ett samarbete inom Nordic safe cities och det handlar mycket om att kunna lära av varandra och att kunna få idéer och inspiration, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande.

Under vinjetten ”Safe city tour” som pågår 2020 och 2021 kommer varje deltagande stad att visa goda exempel på trygghetsfrämjande och brottsförebyggande satsningar, projekt och insikter. Syftet är att inspirera andra nordiska städer.

Lyfter arbetet för trygg och bra uppväxt

Det senaste året har många av Göteborgs Stads verksamheter fått ställa om på grund av pandemin. Men tillsammans med göteborgare, civilsamhällets organisationer, näringsliv och andra externa aktörer har arbetet för en trygg och säker stad fortsatt. Göteborg kommer bland annat att lyfta sitt arbete för att unga ska ha en trygg och bra uppväxt.

– Det handlar mycket om att ha ambitiösa mål. Vi har blivit kända för det här i Göteborg med att vi bland annat ska få bort våra särskilt utsatta områden till 2025, säger Axel Josefson.

Göteborgs Stad inleder sitt deltagande i Safe city tour med ett inlägg av Axel Josefson och delar under veckan med sig av fler goda exempel. Du hittar dem på Nordic safe cities Linkedin-konto.