Vad händer om Göteborgs Stad utsätts för en hacker-attack? Eller om internet slås ut i kommunen? Genom ett nytt avtal är Göteborg första kommun i landet att få tillgång till nationell it-expertis, både i förebyggande syfte och ifall det blir skarpt läge.

Från och med den 28 februari har Göteborgs Stad ett avtal med Cert-se (Cert står för Computer Emergency Response Team, och se för Sverige). Det är en verksamhet som bedrivs vid myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Deras uppgift är att hantera och förebygga it-incidenter, alltså störningar inom it-området som kan få stora konsekvenser. Som hacker-angrepp, virus-angrepp eller att internet slås ut, säger Jan A Svensson, informationssäkerhetschef på stadskansliet.

Internationellt samarbete
Cert-se har sedan tidigare avtal med stora myndigheter som till exempel Luftfartsverket, Rikspolisstyrelsen och Smittskyddsinstitutet. Göteborgs Stad är den första kommunen i landet som ansluter sig.

– Vi kan få råd och stöd i förebyggande syfte, och de kan hjälpa oss med en analys av om det är något i trafiken som inte ser bra ut. Om något skulle hända kan de vara behjälpliga med både råd och dåd.

Personalen på Cert-se har kontakt med motsvarande verksamheter i andra länder.

– Det finns experter på Cert-se som hela tiden följer utvecklingen på internet. Om de upptäcker att något är på gång så får vi information så fort det bara går.

Gäller att vara väl rustad
Jan A Svensson betonar att avtalet inte betyder att man inom Göteborgs Stad kan luta sig tillbaka och slappna av.

– Det är inte så att Cert-se tar över ansvaret, utan staden har fortfarande ansvaret för vår it-verksamhet. Vi fortsätter jobba som vanligt, men vi får både en resurs- och en kompetensförstärkning.

Förutom att spana efter möjliga intrångsförsök och hjälpa till med återställning efter en eventuell incident kan Cert-se även föreslå förbättringar för att undvika framtida problem. Målsättningen är att hela tiden försöka ligga steget före.

– Man måste ha de här kontakterna upparbetade, innan det händer någonting, säger Jan A Svensson.