Som enda kommun i Sverige har Göteborg nu fått ett eget center för ledarrekrytering och ledarutveckling. Genom det nya centret vill Göteborgs Stad arbeta mer systematiskt för att identifiera, rekrytera och utveckla sina 1.800 ledare.

– Hur hittar vi dem som redan är anställda och som skulle bli goda ledare i framtiden, hur rekryterar vi, hur ser kompetensen ut för de ledare vi redan har och hur kan den utvecklas? Vi vill hjälpa förvaltningar och bolag att bli mer systematiska i rekryteringssammanhang men även kunna identifiera deras ledarämnen, säger Eva Bergvall,
legitimerad psykolog och chef för Center för Ledarurval- och utveckling i Göteborgs Stad.

Unikt i Sverige

– Det är unikt att en kommun tar fram nåt sånt här systematiskt och heltäckande, det är det ingen annan som har gjort vad jag vet. Stockholms Stad har genomfört enstaka aktiviteter och även Malmö men nu gör vi det här för att det är här för att stanna, säger Eva Bergvall.

I det nya centret ska Eva Bergvall arbeta med Assessment center, en vedertagen vetenskaplig amerikansk metod att hitta bra ledare. Den används bland annat av Volvo som också är en framtida samarbetspartner, liksom Västra Götalandsregionen.

Beprövad metod i kommunal ram

– Metodiken och den här typen av övningar har funnits tidigare, men vi har lagt in dem i en kommunal ram. Vi har också tänkt igenom vad som är unikt för att vara ledare för en politiskt styrd organisation. Vi har identifierat sju kompetenskriterier som ligger till grund för de övningar som vi gör i Assessment Center.

Enligt de sju kompetenskriterierna ska en bra ledare i Göteborgs Stad bland annat vara lyhörd, kunna påverka andra och ha god analytisk förmåga och en helhetssyn på verksamheten.

Simulerade chefssituationer

– Vi jobbar med två chefsnivåer, strategiska ledare och ledare på lite mer operativ nivå. Vi har ett antal övningar där vi använder test och personlighetsformulär men vi har också simuleringsövningar. Deltagarna får helt enkelt agera i en påhittad chefsliknande situation.

– Vår förhoppning är att vi ska bli en resurs för både förvaltningar och bolag, att vi ska hjälpa dem med urval i rekryteringssammanhang men även kunna identifiera deras ledarämnen, utveckla de vi har.

Samarbete över kommungränser

Eva Bergvall hoppas på ett gott samarbete med personal- och förvaltningschefer i Göteborgs förvaltningar och bolag.

Det finns också utsikter till utökat samarbete med bland andra GR-kommunerna och statliga arbetsgivare inom regionen.

Formellt invigs de nya lokalerna vid Ullevi på torsdag den 25 september.