Ceremoni på Gustaf Adolfs torg. På fredagen tog Göteborgs Stad emot Göteborgs-Tidningens namninsamling med krav på en folkomröstning om trängselskatten. På plats var kommunfullmäktiges ordförande Lena Malm. Nu följer en rad formella åtgärder för att granska alla namnen innan ärendet kan gå till beslut.

Sedan ett halvår har tidningen GT drivit en namninsamling med krav på att göteborgarna ska få folkomrösta om trängselskatten. På fredag den 15 februari var namninsamlingen avslutad och klockan tolv lämnades det så kallade folkinitiativet över till staden.

Från Göteborgs Stads sida har man nu tagit fram en plan för hur mottagandet ska gå till.

− När insamlingen har tagits emot kommer den att diarieföras och sedan kopieras upp innan originalhandlingen förseglas, säger förste stadsjurist Jan Persson.

Underskrifterna kontrolleras
Utifrån kopiorna granskas sedan underskrifterna så att de uppfyller kraven. Bland annat ska det finnas namnteckning, personnummer med tio siffror och en adress vid varje namn.

Personnumren körs sedan mot ett folkbokföringsregister för att kontrollera att personerna är folkbokförda i Göteborgs kommun. Därefter får man fram antalet godkända underskrifter.

För att folkinitiativet ska kunna leda till folkomröstning måste tio procent av de röstberättigade i kommunen ha skrivit under. Det handlar om minst 40.855 underskrifter.

− Det kan även bli aktuellt med stickprov, det vill säga att vi ringer upp de som finns på listan och får bekräftat att de skrivit under. Om antalet namn ligger nära 40.855 finns ett större behov av stickprov. Är de många fler blir det färre stickprov, säger Jan Persson.

Fullmäktige kan säga nej
När alla formella kontroller har avslutats och det finns ett färdigt tjänsteutlåtande lämnas ärendet över till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige. Det beräknas ske inom ungefär tre månader.

− Det krävs att två tredjedelar av fullmäktige säger nej för att det inte ska bli någon folkomröstning. Blir den av får kommunfullmäktige även ta ställning till när den ska genomföras, säger Jan Persson.

Initiativtagarnas önskemål är att den äger rum i samband med kommunalvalet i september 2014. Andra alternativ kan vara vid EU-valet i juni samma år eller vid ett separat tillfälle.