En markering av vad staden vill. Det ska bli tydligare vilka samarbeten som finns mellan Göteborgs Stad, Göteborgs universitet och Chalmers. Därför har de tecknat en avsiktsförklaring. ”Vi tycker att det är oerhört viktigt och betydelsefullt. Det blir en markering av vad staden vill och vår ambition när det gäller samarbeten med universitet och Chalmers, säger Lars Ekberg, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Göteborgs Stad har samarbetat länge med Göteborgs universitet och Chalmers. Någon samlad ambition om vad samarbetena ska leda till har inte funnits. Resultaten har ofta stannat i de berörda verksamheterna och inte fått någon spridning inom staden.  Därför har parterna nu tecknat en avsiktsförklaring.

– Det ska ge oss en samlad bild kring vilka samarbeten som förekommer. I dag har vi ärligt talat dålig koll på det, det är egentligen bara Chalmers som har en tydlig struktur kring hur de hanterar sina externa relationer. Varken staden eller universitetet har motsvarande typ av system, säger Lars Ekberg.

Dubbel nytta
Förutom att det ger en bättre bild av samarbeten ser Lars Ekberg en annan nytta.

– Vi kan lyfta fram Göteborgs Stad som arbetsgivare för studenter så att det blir tydligare för dem vilken typ av verksamhet vi har och inom vilka områden. Vi har tidigare fått höra att studentvärlden tycker att staden är dålig på att tala om det. Universitetet och Chalmers vill också ha möjligheter för sina studenter och forskare att komma ut i verkliga situationer och testa sina utbildningar eller forskning i en verklig miljö, säger Lars Ekberg.

Hur jobbar ni vidare?
– Nästa steg är att fördjupa bilden av de fyra utpekade fokusområdena och göra dem lite mer detaljerade och ta fram ett ramverk för hur avtal i samarbetsprojekten ska se ut. Staden och universitetet behöver hitta en struktur för hur vi ska hålla koll på de olika samarbetsprojekten, säger Lars Ekberg.

De fyra fokusområdena är stadsutveckling, välfärdsfrågor, ett fossilfritt Göteborg samt demokrati och styrning

– Det är viktiga utmaningar, framför allt i stadens verksamhet, och där vi tror att Chalmers och universitetet kan hjälpa oss att utveckla vår verksamhet, säger Lars Ekberg.