”Ett sätt att öka demokrati och delaktighet”. Hallå där Kim Lantto, utvecklingsledare Göteborgs Stad. I måndags var du med och ordnade en workshop om öppna data tillsammans med Johanneberg Science Park. Men många undrar nog – vad är egentligen öppna data?

– Bra fråga. Data betyder ju information, det kan vara till exempel ettor och nollor eller offentliga dokument. I Göteborgs Stad skapar vi massor av information som vi samlar på hög och använder till olika saker, och eftersom vi är en kommun är det mesta av denna information allmän handling, det vill säga öppet.

– Men i dag saknar vi ofta bra tekniska system för att dela med oss av den här informationen till allmänheten. Det vi gör i stadens arbete med öppna data är att vi försöker öppna upp så att folk som bor, besöker eller driver företag i Göteborg enklare ska få tillgång till information som de har nytta av.

Vad för sorts information kan det handla om?
– Vi har till exempel gjort mycket trafikdata tillgänglig. Det händer massor av saker i trafiken – gator och lampor går sönder. Trafikflöden: Hur många cyklar, går, kör bil, var är det mycket trafik? Och allting mäts och sparas. Genom att göra det tillgängligt för andra kan till exempel apputvecklare använda våra data till att ta fram grymma appar. På så sätt får vi en större innovationskraft som gagnar både staden och göteborgarna.

– Konkret kan det handla om att till exempel Google tar till sig våra data för att bygga in i sina kartverktyg, eller att några apputvecklare gör en parkeringsapp som samlar alla parkeringsplatser i staden, både de som tillhör stadens parkeringsbolag och privata företag. Vi vill inte lägga stadens skattepengar på att bygga appar, när någon annan kan göra det bättre.

Varför ordnar ni workshops som den i måndags?
– Vi vill möta invånare, företag och innovatörer för att få reda på vilka av våra data de är intresserade av. Vad kan vi göra som de har nytta av, så att de i sin tur kan bidra till ett bättre samhälle för oss alla? Jag tycker också att öppna data är principiellt viktigt, eftersom det är ett sätt att öka transparensen, demokratin och delaktigheten i stadens verksamhet.