Programsläpp för Frihamnsdagarna. Den 15 juni släpps programmet till Frihamnsdagarna 25–27 augusti. Göteborgs Stad är partner till evenemanget, som beskrivs som Västsveriges svar på Almedalen. Förvaltningar och bolag vill tillsammans med göteborgarna hitta sätt att stärka stadens demokratiska arbete med fokus på valet i september och på hållbar omställning.

Foto: AnnaCarin Isaksson

Frihamnsdagarna är en folkfest som går av stapeln för andra året i rad på Bananpiren i centrala Göteborg den 25–27 augusti. Programmet består av seminarier, workshopar, live-poddar och politiska tal. Syftet är att stärka demokratin och åstadkomma samhällsförändring.

Göteborg Stad är partner till Frihamnsdagarna och arbetar aktivt med evenemanget genom ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP).

– Staden bidrar dessutom med ett drygt tjugotal seminarier om allt från hur vi ökar valdeltagandet bland grupper med låg delaktighet, hur vi utmanar bilden av åldrande, metoder för ungt inflytande samt omställnings- och klimatfrågor, säger Ulrika Ramstedt, planeringsledare på förvaltningen för demokrati och medborgarservice i Göteborgs Stad.

Mötesplats om Göteborgs omställning

Förutom att bidra med ett digert program från scenerna kommer Göteborgs Stad att skapa en mötesplats i en av paviljongerna.

– Vi vill välkomna göteborgarna till samtal på temat omställning och om lösningar på dagens samhällsutmaningar. Vi hoppas att många tar chansen och besöker oss, säger Ulrika Ramstedt.

I utställningsytan kommer hållbarhet att belysas genom social hållbarhet; där äldrefrågor, utanförskap, trygghet och psykisk ohälsa kommer tas upp. Inom ekologisk hållbarhet kommer bland annat klimatsmart stadsutveckling, modigt ledarskap och medborgarengagemang i klimatrelaterade frågor att lyftas.