Matchmaking på karriärmässa. På fredag 20 maj förvandlas Scandinavium till en stor mötesplats för arbetsgivare och akademiker. Career Days 2011 vänder sig till yrkesverksamma och nyutexaminerade akademiker som är redo att ta nästa steg i karriären.

Göteborgs stad är en av utställarna på Career Days som arrangeras för första gången i Göteborg. Där samlas flera av landets mest attraktiva arbetsgivare för att rekrytera nya medarbetare.

– Vi deltar med några av våra tekniska förvaltningar: Fastighetskontoret, Intraservice, Göteborgs Vatten och Stadsbyggnadskontoret. Mäsan är ett bra sätt att få direkt kontakt med personer som har de erfarenheter vi söker, säger Lisbeth Årsbog på stadskansliets personalstrategiska enhet.

Når även såna som jobbat i flera år
Det är främst erfarna projektledare inom VA, lantmätare, arkitekter, GIS-ingenjörer och systemutvecklare som staden hoppas få kontakt med.

– Många rekryteringsmässor vänder sig enbart till studenter och nyutexaminerade. Här når vi även personer som jobbat i flera år, de hittar vi annars bara genom att gå ut med en ledig tjänst, säger Lisbeth Årsbog.

Career Days arrangerades första gången 2010 i Stockholm. Då kom 7.791 besökare, majoriteten i åldrarna 25 till 35 år. 92 procent var utbildade på universitet eller högskola och 62 procent hade en anställning.

Career Days 2011 återkommer i september, då med en mässa i Stockholm.