Nästan var tionde anställd blir övertalig på Göteborgs Stads ADB-kontor vid årsskiftet. ADB-kontoret tvingas dra ner på verksamheten bland annat på grund av minskad efterfråga på IT-tjänster, främst på grund av stadsdelarnas tuffa ekonomiska situation.

– Vi anpassar oss till de beställningar vi fått in för 2004 och som vi bedömer att vi ska få, säger Servicenämndens ordförande Anders Prytz.

ADB-kontorets politiska ledning, Servicenämnden, har i budgeten för nästa år beslutat att verksamhetens organisation ska anpassas för att möta en minskad efterfrågan.

30 anställda övertaliga

Det är 30 av ADB-kontorets 315 anställda som blir övertaliga vid årsskiftet. I första hand är det administration och till viss del systemutveckling som bantas.

Berörd personal informerades under tisdagen. Samtliga omfattas av kommunens anställningstrygghet. Hur snabbt de kan få andra arbeten går inte att säga idag.

Halverar konsultkostnaderna

ADB-kontoret har dessutom under året minskat antalet anställda med sju tjänster genom att inte tillsätta vakanser.

För att spara pengar har ADB-kontoret också kraftigt skurit ner på konsultkostnaderna. Kontoret köpte konsulttjänster för 21 miljoner kronor 2002. I år är den kostnaden mer än halverad till åtta miljoner. Anders Prytz räknar med att siffran kommer att halveras en gång till under nästa år.

ADB-kontoret som ingår i Göteborgs Stad är helt och hållet självfinansierat och ska också ge 15 miljoner kronor i vinst varje år.