Stort intresse för grundutbildning. Den normkritiska kompetensen – och kunskapen om den skärpta diskrimineringslagen – ska öka inom Göteborgs Stad. Under våren kommer ett 140-tal medarbetare gå grundutbildning i normkritik. Intresset för ämnet är jättestort.

Mänskliga rättigheter ska genomsyra alla verksamheter i Göteborgs Stad, och servicen till medborgarna ska vara likvärdig och inkluderande. I budgeten finns flera uppdrag om att höja den normkritiska kompetensen i staden.

Chefer måste ha grundkompetens
– Vi ser att det finns ett väldigt stort behov av den här utbildningen. För att kunna möta upp de krav som ställs på chefer måste man ha en grundkompetens, säger Anna-Carin Jansson, planeringsledare på stadsledningskontorets avdelning för mänskliga rättigheter.

1632.jpg
Ett normkritiskt ledarskap handlar om att skapa en organisation där Vi:et är så stort att alla får plats.

– Det ska vara en självklarhet att det finns olika sorters människor. Vi ska inte ta för givet att alla ser ut eller är på samma sätt.

Skärpt lag från årsskiftet
Att ge en likvärdig service till medborgarna kan till exempel handla om att det i förskolan behöver finnas kunskaper om regnbågsbarn. Eller att lokalen är tillgänglig och att inbjudan om medborgardialog går ut på flera språk.

– Det måste finnas en medvetenhet kring olikheter, säger Anna-Carin Jansson.

Vid årsskiftet skärptes diskrimineringslagen. Tidigare omfattade bestämmelserna om aktiva åtgärder i arbetslivet och skolor endast kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Nu måste arbetsgivare och skolor arbeta aktivt med alla sju diskrimineringsgrunder – även könsidentitet eller könsuttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

– Den här utbildningen ligger helt i linje med detta. Förutom att deltagarna får en grund i vad normkritik och mänskliga rättigheter är för något handlar det om den skärpta lagen, säger Anna-Carin Jansson.

Stadsdelarnas personal i fokus
Kursen, som består av två halvdagar, är bara ett erbjudande men det finns ett jättestort intresse bland Göteborgs Stads medarbetare. Under våren är det personal i stadsdelarna som huvudsakligen står i fokus, men Anna-Carin Jansson berättar att behovet av kunskap är stort även i förvaltningar och bolag.

Under hösten kommer det att bli en fortsättningskurs för de medarbetare som behöver mer omfattande kunskaper inom området.

– Det jobbar över 50 000 i staden, så det kommer att behövas massor med utbildning framöver. Men som stad skulle jag vilja säga att Göteborg ligger långt fram inom området, säger Anna-Carin Jansson.

Utbildningen erbjuds av stadsledningskontoret och Intraservice i samarbete med Kvinnofolkhögskolan.