Byggd med öppen källkod. Göteborgs Stads app Anmäl hinder har fått mycket uppmärksamhet sedan den lanserades för drygt ett år sedan. Igår kväll fick den Sveriges kommuner och landstings pris Guldlänken för bästa innovativa förvaltningsutveckling. Appen är byggd med öppen källkod så att fler kommuner fritt kan använda den.

– Det känns helt fantastiskt, det här priset hjälper oss att sprida appen till fler kommuner! Jag ser det som ytterligare ett bevis på att vi verkligen är på rätt väg när det gäller tillgänglighetsarbetet i Göteborg. Extra roligt är det att göteborgaren gärna deltar i arbetet att skapa en stad som funkar för alla, säger Andreas Johansen, projektledare på fastighetskontoret som drivit arbetet med appen.

Anmäl hinder är flitigt använd av göteborgarna som direkt i sin telefon kan anmäla så kallade enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser. 300 anmälningar har kommit in under det första året, det handlar till exempel om dålig belysning, höga trösklar, tunga dörrar eller onödiga nivåskillnader på en trottoar. I appen kan man geotagga, ta en bild och beskriva hindret med text. Det är frivilligt att lämna sina kontaktuppgifter.

Anmäl hinder är byggd i så kallad öppen källkod vilket innebär att vem som helst fritt kan kopiera källkoden för att göra en egen app med samma syfte och funktion. Den har utvecklats av fastighetskontoret i Göteborgs Stad i samarbete med funktionshinderrörelsen, konsument-och medborgarservice, Intraservice och apputvecklingsföretget Aveny Production AB.

Priset delades ut under konferensen Offentliga rummet på Svenska mässan i Göteborg igår kväll. Övriga finalister i tävlingen var Karlskrona kommuns verktyg BarnSam och kommunalförbundet Sydarkivera.

594A.jpg