"Att tänka parallellt" har varit en så framgångsrik metod i kampen mot klotter att Göteborgs Stads projekt Ung kultur 116 nu nominerats till ett prestigefullt pris av Brottsförebyggande rådet. I projektet betraktas klottret både som kriminell skadegörelse och som en socialt betingad konstform. Detta har visat sig förebygga klotter effektivare än ren konfrontation.

”Brottsförebyggande arbete på offentliga platser” kallades det tema som Brottsförebyggande rådet har arbetat med över hela landet. När de nu ska utse Sveriges bästa projekt har alltså Göteborgs Stads Ung kultur 116 blivit en av de tre finalisterna.

Erbjuder andra vägar för kreativitet

– Det är roligt att vi har blivit uppmärksammade eftersom vi jobbar på ett i sammanhanget ganska unikt sätt, genom att hela tiden försöka tänka och handla parallellt. Vi betraktar självklart klotter som skadegörelse och en kriminell handling, samtidigt som vi söker dialog med ungdomarna och erbjuder andra vägar till att få utlopp för sin konstnärliga kreativitet, säger Daniel Andersson, socionom på Ung kultur 116.

Projektet startade för två år sedan och huserade då på Karl Johansgatan 116, därav namnet. Mycket av arbetet hittills har bestått av uppsökande verksamhet, kunskapsinhämtning och kunskapsspridning.

Runt 300 aktiva klottrare i Göteborg

– Det handlar till viss del om fotarbete på subkulturernas arenor för att komma i kontakt med individerna som ägnar sig åt klotter och graffiti. Sedan 2006 har vi varit i kontakt med ett hundratal av de uppskattningsvis 300 som är aktiva i Göteborg, säger Daniel Andersson.

49F0.jpg
Arbetet handlar också om att skapa kreativa verksamheter på gruppnivå och att ta fram rutiner för staden på strukturell nivå. Att utläsa något resultat av arbetet i statistiken är dock svårt.

– Det finns många felkällor som är svåra att värdera, till exempel hur allmänhetens och fastighetsägarnas benägenhet att polisanmäla har förändrats, under tiden vi har arbetat. Men vi vet att några individer numera är kreativa inom lagens ramar efter vår kontakt, och att vi har guidat många till annan kreativ och konstnärlig verksamhet, som foto, skulptur och målning, säger Daniel Andersson.

Alla stadsdelar har anslutit sig

Även Ingvar Brattefjäll på Trygg vacker stad, som är en av initiativtagarna till projektet, är nöjd med arbetet.

– Tidigare gick arbetet mot klottrarna mycket ut på konfrontation men det hjälpte ju inte, så det var uppenbart att vi måste ha en dialog och jobba mer förebyggande. Men det utesluter inte att polisen är än mer aktiva och bötfäller och att vi sanerar klottret ännu snabbare än förr, säger Ingvar Brattefjäll, som mötte många skeptiker innan projektet drogs igång.

– Många undrade vad det var för daltande ”klotterkurs” man skulle syssla med, men nu hörs inga sådana tongångar längre. Tvärtom har Ung kultur 116 fått ett förnyat mandat för ytterligare två år och alla stadsdelar har anslutit sig. Det är inte uteslutet att det om två år övergår från att vara ett projekt till att bli en permanent verksamhet, säger Ingvar Brattefjäll.

Fotnot:
Justitieminister Beatrice Ask kommer å BRÅ:s vägnar att tillkännage vem som vinner utmärkelsen för bästa brottsförebyggande arbete på offentliga platser imorgon fredag, den 29 augusti.
Vinnaren går vidare och får representera Sverige i European Crime Prevention Awards (ECPA), vars final avgörs i Paris senare i år.

3773