”Vi uppfyller våra mål i helhet”.  Göteborgs Stads årsredovisning visar att pandemin i hög omfattning påverkade stadens ekonomi och verksamheter även under 2021. Förra årets överskott är 5,4 miljarder. Den ovanligt höga siffran beror i stor del på försäljning av fastigheter och mark.

Göteborgs Stads årsredovisning 2021

Även 2021 påverkades Göteborgs Stads förvaltningar och bolag av pandemin. Både ekonomin och verksamheterna följde dess utveckling, med utökade respektive minskade restriktioner, beroende på smittläget. Inom alla verksamheter har medarbetarna påverkats och framför allt inom den brukarnära verksamheten där det över tid har varit svårt med bemanningen. Det har lett till att den mest nödvändiga verksamheten har fått prioriteras på bekostnad av annat.

− Det är först nu som läget har börjat normaliseras och vi kan gå tillbaka till hur vi arbetade innan pandemin, säger Magnus Andersson, ekonomidirektör i Göteborgs Stad.

Trots pandemins effekter på verksamheten uppfylls de finansiella målen. Göteborgs Stad har haft en god ekonomisk hushållning under 2021.

Verksamheterna utgår från tre övergripande mål, om bland annat hållbarhet, jämlikhet och tillväxt, med flera underliggande verksamhetsmål. De tre övergripande målen uppfylls delvis.

− Det betyder att Göteborgs Stad, i en samlad bedömning, uppfyller sina mål för 2021.

Stort överskott

Årsredovisningen visar på ett överskott på 5,4 miljarder kronor. Det är en ökning på 2,1 miljarder från förra året, vilket framför allt beror på engångsintäkter från försäljning av fastigheter och mark.

− Det pågår en omfattande stadsutveckling i Göteborg och det har medfört att vi bland annat har sålt fastigheter som gett reavinster på 3 miljarder, säger Magnus Andersson.

2021 är också ett år med många viktiga händelser. Vid årsskiftet 2020/2021 fick Göteborgs Stad en ny organisation när tio stadsdelsnämnder och en social resursnämnd ersattes med facknämnder. Göteborg firade 400-årsjubileum och i september invigdes nya Hisingsbron. Tynnered togs bort från polisens lista över särskilt utsatta områden, Gårdsten tog ett steg ner och Rannebergen togs helt bort från listan.

Göteborg i siffror 2021: 587 500 invånare, 37 100 flyttade in,  36 400 flyttade ut,  7700 födda,  6800 med hemtjänst, 3800 i äldreboende, 29 700 i förskola,  62 000 i grund- och särskola, 18 300 i gymnasieskola, 60 miljoner resor med buss, 93 miljoner resor med spårvagn, 2,3 miljoner biblioteksbesök. Källa: Göteborgs Stad