Västsveriges bästa kommunala årsredovisning kommer från Göteborg. Det konstaterar Kommunforskning i Väst efter att ha granskat 2007 års årsredovisningar från de västsvenska kommunerna.

– Man blir glad och stolt. Vi fick priset för tre eller fyra år sedan, så därför blev jag lite överraskad av att vi fick det igen. Men det visar att våra årsredovisningar är av bra kvalitet, säger Göteborgs Stads koncernredovisningschef Hans Petersson.

”Resultatet av ett bra lagarbete”

Juryn som leddes av ordförande Björn Brorström, föreståndare för Kommunforskning i Västsverige och prorektor vid Högskolan i Borås, konstaterar i sin motivering att:

Göteborgs Stads årsredovisnings ”främsta styrka är att en omfattande verksamhet sammanfattas i ett dokument på ett tillgängligt och väl samlat sätt.”

Vidare har den ”också särskilda kvaliteter i den finansiella analysen och medborgarorienteringen i beskrivningen av verksamheten under det gångna året.”

– Det här är resultatet av ett bra lagarbete med ett 50-tal skribenter inblandade, betonar Hans Peterson.

Tanum tuffaste konkurrenten

Han förklarar framgången med att kommunen kontinuerligt arbetar med att förbättra både layout och innehåll. Det gäller alla dokument, men inte minst årsredovisningen som är kommunstyrelsens officiella avrapportering till kommunfullmäktige om det gångna årets verksamhet.

Tuffaste konkurrenter i tävlingen var i år kommunerna i Lysekil, Mark och framförallt Tanum.

Enligt kommunforskning i Väst fortsätter trenden med årsredovisningar av allt högre kvalitet och med bättre informationsinnehåll. I det sammanhanget nämner juryn Västra Götalandsregionen (vinnare i fjol), Vara. Hjo, Tjörn, Orust, Dals Ed och Mölndal som goda exempel.