Program slår larm om olagliga bilder. På samtliga datorer i Göteborgs Stad installeras den närmaste veckan ett program som upptäcker barnpornografi. Programmet letar efter bilder som polisen har klassat som olagliga och slår larm. Och då blir det polisanmälan direkt.

Det är kommunstyrelsen som beslutat att alla Göteborgs Stads över 40 000 datorer ska ha programvaran för att skydda barn i både Sverige och utomlands från att utsättas för övergrepp.

Säkerhetsgrupp tar hand om larmet
När programmet, som tagits fram av ett företag i Göteborg, har installerats på en dator syns det direkt om någon tittar på eller laddar ner barnpornografiskt material. Det gäller både bilder som öppnas på en hemsida, skickas via e-post eller laddas ned från till exempel ett USB-minne.

– Programvaran fungerar ungefär på samma sätt som ett antivirusprogram och uppdateras kontinuerligt, säger Ann-Charlotte Ohlsson, projektledare på intraservice, Göteborgs Stads service- och it-förvaltning

I databaser hos polisen och andra berörda myndigheter runt om i världen finns arkiv med barnpornografiska bilder. Med dessa arkiv som bas har svenska polisen klassat de bilder som programvaran använder. När programmet slår larm går det till en säkerhetsgrupp på intraservice som tar fram namnet på den som orsakat larmet. Ärendet skickas sedan direkt till polisens nationella operativa avdelning NOA.

Installeras automatiskt
– I och med att vi skickar över ärendet till NOA kan poliserna där se bilderna. De går in och verifierar att det verkligen rör sig om barnpornografiska bilder, så att det inte råder några tveksamheter, säger Ann-Charlotte Ohlsson.

Installation sker automatiskt på de cirka 33 000 datorer som är anslutna till stadens it-plattform. Därutöver finns cirka 10 000 datorer som inte är anslutna, bland annat vissa kommunala bolag, dessa sköter installationerna på egen hand.