”Göteborgarna kan också hjälpa till”. Det är elbrist i Europa och det gör att det finns risk för effektbrist i det svenska elnätet i vinter. Därför har kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Göteborg gett alla nämnder och styrelser i uppdrag att genomföra energibesparande åtgärder vintern 2022/2023. 

Magnus Magnús Sigfússon. Foto: Julia Sjöberg

– Förvaltningarna och bolagen i Göteborgs Stad gör utifrån sina uppdrag själva bedömningen vad de kan göra för att minska energiförbrukningen. Rent konkret kan det till exempel handla om att sänka temperaturen i lokaler, släcka belysning i offentliga miljöer och enskilda byggnader, och att använda smart reglerteknik, säger Magnús Sigfússon, direktör för samhälle och omvärld på stadsledningskontoret.

Följer målen

Stadsledningskontoret samordnar arbetet, dels för att se till att åtgärderna inte leder till negativa konsekvenser för någon annan och dels för att se så att det ger önskad effekt på helhetsnivå.

– Vi förhåller oss till de nationella och internationella målen och har i uppdrag att minska energiförbrukningen med fem procent, men ambitionen är att det är lägstanivå. Vi vill gärna uppnå tio procent också.

Alla kan hjälpa till

Alla kan hjälpas åt för att använda mindre el. Energimyndigheten har en nationell informationskampanj, Varje kilowattimme räknas, där det finns många tips och Göteborgs Stad hjälper till att sprida kampanjen i sina digitala och sociala kanaler.

Läs mer om Energisparmyndighetens kampanj på länken här nedan.

– Budskapet i den är väldigt bra och viktigt, att varje kilowattimme räknas. Var och en kan i sin vardag fundera på hur de kan göra av med mindre el, men också under vilka tidpunkter på dygnet de använder el.  Det kommer att spela roll. Inte bara utifrån att man får en något lägre elräkning, utan också att man belastar systemet mindre, säger Magnús Sigfússon

Kampanj till hushåll och företag

Göteborg energi och miljöförvaltningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en gemensam kampanj om elbesparing till hushåll och företag, men redan nu pågår många informationsaktiviteter.

Information om hur Göteborgs Stad bidrar till att minska elanvändningen kommer att samlas på stadens webbplats, se länk nedan.