Med ett par musklick går det nu att lyssna på innehållet på www.goteborg.se, Göteborgs stads officiella hemsida. Taltjänsten är till för dyslektiker, analfabeter och andra med lässvårigheter, tjänsten kan även hjälpa synsvaga som inte har specialhjälpmedel.

– Det här är en del av vårt tillgänglighetsarbete för stadens webbplats, säger webbmaster Martina Harbeck.

En kvinnlig syntetisk röst läser upp innehållet på sidorna, och vissa ord klingar kanske inte helt rent i ett känsligt öra.

Syntetisk kvinnoröst

– Vi kommer att kunna korrigera små uttalsfel efterhand men så länge orden är begripliga så får man acceptera att hon inte har ett helt rent uttal, säger Martina Harbeck som är webbmaster vid stadskansliets informationsgrupp.

– Jag tycker ändå att hon låter förhållandevis trevlig jämfört med hur syntetiskt tal har låtit tidigare.

Än så länge är det bara stadens ingångssida goteborg.se som talar. Stadsdelar, bolag och övriga förvaltningar är inte uppkopplade till taltjänsten.

Krav på tillgänglighet innan 2010

– Men vår förhoppning är att alla webbplatser inom Göteborgs Stad ska ha talande sidor i framtiden, och vi är tvungna att ordna det till år 2010, säger Martina Harbeck.

I dagsläget går det inte att via taltjänsten klicka sig vidare till kommunens webbplatser utanför goteborg.se vilket är ett problem.

– Det är tyvärr att lämna personen som vill lyssna i sticket, menar Håkan Holgén, infomaster vid stadskansliets informationsgrupp.

5E72.jpgLösningen på det är förstås att alla webbplatser får talstöd.

Och i regeringspropositionen ”Från patient till medborgare” från 2002 finns kravet på att hela det offentliga Sverige ska vara tillgänglighetsanpassat till 2010.

Tankarna på talande sidor på Göteborgs Stads webbplats har funnits i flera år men inga pengar har anslagits.

Det som nu lett till beslutet att förse goteborg.se med en taltjänst är kommunfullmäktigeledamoten Kristina Bergman Almes (fp) motion från förra sommaren.

Ljudfilen går att spara ner

För att komma till de talande sidorna klickar besökaren på högtalarsymbolen högst upp på goteborgs.se:s förstasida. Då kommer taltjänstens knapprad att synas överst.

Genom att sedan klicka på olika symboler kan den som vill lyssna få sidan uppläst på olika sätt. Antingen hela sidans innehåll, en numrerad lista på alla länkar eller ett markerat ord, en mening eller ett stycke.

– Det går också att spara ner det man vill lyssna på till sin egen dator så att man kan lyssna på ljudfilen igen senare utan att vara uppkopplad på Internet, säger Martina Harbeck

Vill ge teckentolkad basinformation

Talande sidor är inte i första hand avsett för blinda, de har oftast andra typer av hjälpmedel för att kunna ta del av innehållet.

Sedan länge finns möjligheten att välja större text på sidorna.

– Nästa steg i vårt tillgänglighetsarbete är att ytterligare bearbeta innehållet på sidorna till mer lättläst svenska. Vår ambition är också att kunna ha teckentolkad basinformation, säger Håkan Holgén.

Talande sidor finns redan hos en del statliga myndigheters och några kommuners hemsidor, som tillexempel regeringen.se och uppsala.se.