Minskning av vissa livsmedel och resor. Pandemin har satt sina spår hur Göteborgs Stad handlar till sina olika verksamheter. Samtidigt har den sammanlagda summan som staden spenderat ökat med nästan en miljard.

En rapport om Göteborgs Stads totala inköp 2020 visar att staden under pandemi−året köpte in färre resor och färre tjänster inom evenemang och konferens. Dessutom minskade behovet av vissa livsmedel.

– Inköpen av snacks och konfektyr har gått ner med 97 procent. Vissa specifika livsmedelskategorier har minskat på grund av att Liseberg har haft stängt, säger Oscar Fernholm, inköpsanalytiker på Inköp och upphandling.

Färre leverantörer

Trots pandemin har Göteborgs Stads totala inköp av varor och tjänster ökat med 0,9 miljarder. Det beror på de många byggprojekt som genomförts under året som står för hela nio av stadens 26 miljarder spenderade kronor. Bara Hisingsbron, som är ett av de största byggprojekten, står för en miljard kronor.

Rapporten över stadens inköp visar också att antalet fakturor och leverantörer har minskat med cirka 15 procent.

– Vi ser den här förändring i nästan alla inköpskategorier och det betyder att vi har gjort färre små inköp under året, säger Oscar Fernholm.