Kan innebära längre kötid. Den 23 september byter Göteborgs Stads kontaktcenter telefonisystem. Det kan innebära längre kötider för dig som ringer in.

Du hittar information och andra kontaktvägar till Göteborgs Stad på goteborg.se. Anledningen till bytet är att staden har gjort en ny upphandling. Bytet av telefonisystemet har gjorts successivt under september och kontaktcenter är sist ut bland stadens verksamheter.