Tydlig trend sedan förra året. Allt färre behöver socialbidrag. Under årets första fyra första månader sjönk stadens kostnader för så kallat försörjningsstöd med ungefär 8 procent jämfört med samma period förra året. Det visar årets första uppföljningsrapport från stadsledningskontoret.

− I de flesta av Göteborgs stadsdelar märks minskningen både när det gäller antalet hushåll och själva kostnaden. Mest minskar det i Angered, Lundby, Askim-Frölunda-Högsbo och i Östra Göteborg, säger Jan Svensson, planeringsledare på stadsledningskontorets avdelning för individ- och familjeomsorg.

Uppföljningsrapporten omfattar perioden januari till april. Den bekräftar de tendenser man från stadsledningskontorets sida redan har noterat.

− Socialbidragen har minskat sedan förra året, efter sommaren. Det tar några månader innan man kan se att det är en trend, men nu upplever vi en tydlig förändring, säger Jan Svensson.

Ungdomar minskar mest
Han säger att det främst handlar om ett gynnsamt konjunkturläge som gett fler arbetstillfällen.

− I tider av högkonjunktur är det framför allt ungdomar som får del av den förbättrade arbetsmarknaden. Ungdomar är den grupp som minskat mest, även om vi ser förändringen i alla åldersgrupper utom de allra äldsta, som i det här fallet är 50 år och uppåt, säger Jan Svensson.

Sedan 2010 och fram till förra året har stadens kostnader för försörjningsstöd legat relativt stilla. Dessförinnan var det en markant ökning, inte minst i samband med finanskrisen 2008.

Tecken på stabil trend
I siffror räknat landade förra årets minskning på 40 miljoner kronor.

− Fortsätter det som det gör nu kommer det 2016 att handla om drygt 70 miljoner i minskade kostnader, säger Jan Svensson.

Utöver konjunkturläget förklarar Jan Svensson minskningen med att stadsdelarna har ett tydligt uppdrag att arbeta med att få ner antalet hushåll som får socialbidrag under lång tid.

− Nu kan vi se att behovet av försörjningsstöd minskar även i den grupp som haft socialbidrag i mer än tio månader. De brukar inte påverkas lika lätt av sådant som högkonjunktur, så den minskningen är ytterligare ett tecken på att det här är en stabil trend, säger Jan Svensson.