Dags att hitta roller. Göteborgs Stads krigsorganisation har tagit ett steg till. Detta efter att kommunfullmäktige beslutat om hur arbetet med ska gå vidare. ”Det här innebär att krigsorganisationen är mer förankrad i staden än den var innan”, säger Filip Lundgren, säkerhetschef i Göteborgs Stad.

Filip Lundgren. Foto: Lo Birgersson

Efter att riktlinjen varit på remiss hos Göteborgs Stads förvaltningar och bolag antog kommunfullmäktige på torsdagen den reviderade riktlinjen.

Senaste gången Göteborgs Stad hade en krigsorganisation var 1986. Arbetet pågår för att återigen ta fram en sådan. Under sommaren och fram till 4 november 2022 var en riktlinje för krigsorganisationen på en remissrunda till förvaltningar och bolag.

– Det blev några mindre ändringar. I stället för 19 resursfunktioner landade den reviderade riktlinjen på 21 resursfunktioner.

Ska hantera frågor som inte finns i fredstid

En resursfunktion är en sammansättning av olika delar av stadens verksamheter som ska hantera frågor varav flera inte finns i fredstid med dyker upp i krig.

– Konkret kan det till exempel handla om alternativa begravningsplatser eller att röja av raserade byggnader eller blockerade vägar med mera. Det finns en hel del problem som dyker upp i krig och någon måste ta detta ansvar som vi behöver veta hur vi ska lösa om det blir krig, säger Filip Lundgren .

-Ytterst handlar arbetet med det civila försvaret om att bygga motståndskraft så att samhället kan fortsätta fungera under krigsfara och krig.

Arbetet med roller ska börja

23 mars antog kommunfullmäktige den reviderade riktlinjen och det innebär att krigsorganisationen är mer förankrad inom staden än vad den var tidigare. Nu ska arbetet börja i praktiken med de olika rollerna i krigsorganisationen.

– Resursfunktionerna måste till exempel skaffa viss utrustning och/eller utbilda personal, så det är några steg kvar tills organisationen är fullt operativ. Arbetet börjar nu och kommer ske successivt och gå olika fort i olika delar av organisationen. Tanken är att vi ska kunna öva den i full skala, men något datum för det finns inte än.

Det en kommun behöver klara även i krig är samhällsviktig verksamhet som förskola, skola, äldreomsorg, sophämtning, el- och vattenförsörjning med mera.

Vad innebär den här milstolpen för allmänheten?

– Att Göteborg är ett strå vassare om det värsta skulle hända, även om vi ännu inte börjat öva fullt ut. Vi har tagit ytterligare ett steg till att hantera en krigsorganisation. Vi är bättre förberedda.