Snabbladdaren på Heden först ut. Hur kan laddplatser för elbilar anpassas för att så många som möjligt kan använda dem? Det har Göteborgs Energi, Göteborgs Stads parkering och intresseorganisationer undersökt. Snabbladdaren på Heden är den första som gjorts mer tillgänglig.

Ingrid Tegvald, som är engagerad i Personskadesförbundet RTP:s Göteborgsavdelning. Foto: Göteborg Energi

För en tid sedan kontaktade Ingrid Tegvald, engagerad i Personskadeförbundet RTP:s Göteborgsavdelning, Göteborgs Energi för att prata om tillgängliga laddplatser.

– Att snabbt och enkelt kunna ladda sin elbil är en självklarhet. Ändå är många laddplatser utformade på ett sätt som gör det svårt och ibland omöjligt för människor med funktionsnedsättning att kunna använda dem, säger hon.

Laddare på Heden har anpassats

Göteborgs Energis nya snabbladdare på Heden har fått en mer tillgänglig utformning. Parkeringsplatsen framför laddaren är bredare och längre än en vanlig parkeringsplats.

– Mitt emot laddaren har Parkering Göteborg stängt av två befintliga parkeringsplatser så det går lätt att vända och köra runt. VI har också tagit bort kanten på laddarens fundament, säger Hans Nilsson, affärsutvecklare på Göteborgs Energi.

Sänkt höjd på laddstolpar

Fler saker görs i Göteborg för att fler ska kunna ladda sin elbil. Höjden på de nya publika laddstolparna som sätts upp på parkeringar i Göteborg har sänkts. Laddare ska också placeras på flera av Parkering Göteborgs handikapplatser. Fler och mer tillgängliga laddplatser är en av Göteborgs Energis insatser för ett mer hållbart Göteborg. Energibolaget Göteborgs Energi ägs av Göteborgs Stad.