Har inte fortsatt förtroende. På onsdagen beslutade styrelsen för Göteborgs Stads leasing AB:s att avsluta vd Ove Eriksons anställning. Den fördjupade rapport som PWC har genomfört på styrelsens uppdrag samt revisionsrapporten visar på sådana brister att styrelsen inte har fortsatt förtroende för verkställande direktören.

Ove Erikson lämnar sin anställning med omedelbar verkan och har enligt sitt avtal sex månaders uppsägningstid och därefter avgångsvederlag under 18 månader som samordnas mot annan inkomst.

De åtgärder som styrelsen arbetat fram med PwC:s rapport samt revisionsrapporterna som underlag kommer att påbörjas omgående.

Styrelsen har vid onsdagens styrelsemöte utsett Birgitta Roos som tf verkställande direktör. Hon tillträder den 20 april.. Birgitta Roos var tidigare stadsdelsdirektör i stadsdelen Centrum. Rekryteringsprocessen för ny ordinarie verkställande direktör startar omgående.