Pris för samverkan och kompetens. Göteborgs Stad får branschföreningen Kost & närings utmärkelse Årets Granatäpple för sin måltidsverksamhet. Kommunen får priset för sina satsningar på kompetens, samverkan och gemensam organisation.

– Det här känns jättestort och är verkligen roligt! Nu får vi energi att jobba vidare, säger Anna Rombin Sundbäck som är områdeschef i stadsdelen Centrum och sitter med i samordningsgruppen Måltid Göteborg.

Årets granatäpple delas ut varje år av branschföreningen Kost & näring som vill lyfta fram särskilt förtjänstfulla insatser för de offentliga måltiderna.

Marianne Backrud-Hagberg är ordförande för Kost & näring och berättar att Göteborgs Stad får priset för det systematiska och strategiska arbete man genomfört under lång tid med offentliga måltider.

– Göteborgs Stad har en organisation och strukturer som ger goda förutsättningar för samverkan och kunskapsutbyte när det gäller måltidsverksamhet, säger hon.

Nätverk som ger resultat
Även Anna Rombin Sundbäck tror att framgångsfaktorn ligger i ett långsiktigt och strategiskt arbete som bygger på samverkan.

– Sedan 2007 arbetar vi över stadsdelsgränserna med en samordningsgrupp och flera strategigrupper. Alla bidrar med sin kompetens och det skapas en trygghet i arbetet när man får möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av varandra.

I gruppen sitter områdescheferna från stadsdelarnas måltidsverksamhet och representanter från utbildningsförvaltningen och social resursförvaltning. Varje grupp har en egen inriktning på allt från kvalitet, hållbara måltider, upphandling till kommunikation och marknadsföring.

Viktigt erkännande
Anna Rombin Sundbäck berättar att det finns en stor yrkesstolthet bland dem som arbetar med måltidsverksamhet.

– Varje dag skapas trygghet och bra mat på förskolor, skolor, i vården och äldreomsorgen och det är fantastiskt roligt att alla som gör det arbetet uppmärksammas och belönas.

Årets Granatäpple delas ut varje år vid Kostdagarna. Samtidigt delas även Årets Äppleskrutt ut som är en vänlig men bestämd uppmaning om bättring. I år tilldelades den Stockholms Stad.