Nu blir Medarbetarcenter en permanent verksamhet. I snart tre år har projektet gett stöd i frågor som rör kompetens, yrkesliv och karriärplanering för medarbetare i Göteborgs stad.

Nyligen beslöt kommunstyrelsen om förändringen som gäller från 1 september.

Har oftast lett till positiv utveckling

– Medarbetarcenter har fyllt ett behov och fungerat så bra att kommunstyrelsen sett att det här är något vi behöver i staden, säger Helen Torstensson, chef för Medarbetarcenter.

Vad är det då som fungerat så bra?

– För de medarbetare som sökt sig till har det oftast lett till en positiv utveckling, säger hon.

Det finns flera olika skäl till varför man kommer till Medarbetarcenter. En hel del har fått upp ögonen för vad det är och kommer på egen hand.

Staden en stor arbetsgivare

– Man har kanske funderat på hur man kan utvecklas inom sitt yrke, eller att börjat fundera på att byta jobb och vet inte riktigt hur man ska göra.

En annan anledning kan vara att den arbetsplats där man jobbar ska dra ner på personal eller läggas ned, eller att någon kommer tillbaka efter sjukdom och behöver hitta en ny arbetsuppgift.

– Göteborg Stad är en stor arbetsgivare med många olika verksamheter och olika yrken så chansen att hitta utvecklingsmöjligheter är stor, säger Helen Torstensson.