Tydligare krav i ny lagstiftning. Romano center i väst har växlat upp arbetet med att utbilda Göteborgs Stads medarbetare om romernas historia och den romska minoritetens rättigheter. ”Jag tycker att vi har lyckats bygga fungerande broar och många medarbetare har vänt sig tillbaka till oss för att få stöd”, säger Wicia Wiszniewski, en av dem som håller i utbildningen.

Romano center i väst finns bland till för att förenkla vardagen för den nationella minoriteten romer och öka deras livschanser. Ett sätt att göra det är att ge personal inom bland annat skola och socialtjänst större kunskaper om minoriteten och dess rättigheter. Ett arbete som intensifierats sedan i höstas.

– Det är viktigt att alla är à jour med nya minoritetslagstiftningen som kom 2019 och innebär en stärkt rätt till modersmålsundervisning och rätt att tala sitt språk, säger säger Maria Bogeblad som tillsammans med Wicia Wiszniewski utbildar stadens medarbetare.

Tidigare stod det ”bör” i lagstiftningen, nu står det ”ska”, påpekar Maria Bogeblad. Det finns alltså en skyldighet att se till att personer ur minoriteten till exempel kan ta till sig information.

– Även om personen förstår svenska kanske man behöver bjuda in en tolk för att försäkra sig om att personen helt förstått informationen, säger hon.

Anpassat innehåll

Romano centers utbildning, som riktar sig till Göteborgs Stads medarbetare, är mellan en och två timmar lång och sker nu digitalt.

– Vi anpassar utbildningen efter vilka vi pratar med. Rör det en boendeenhet blir det en inriktning och för skolor en annan, säger Maria Bogeblad.

Hittills har 300 chefer inom social resursförvaltning utbildats och Maria Bogeblad och Wicia Wiszniewski tycker att den har haft positiv effekt. Det visar också den enkät som skickats ut till deltagarna efter utbildningen.

– För att man ska förstå den romska situationen i dag måste man förstå historien. Därför berättar vi om den på utbildningen. Hur romer flyr från Indien via mellanöstern till Turkiet och sedan Grekland på 1200–1300-talet och därefter är slaveriet i full gång. Sedan dess har man vandrat och blivit bortjagade och tvingats gömma sin identitet för att undvika att utsättas för rasism, säger Wicia Wiszniewski.

Fungerar som brobyggare

 Än i dag behövs alltså åtgärder för att den romska minoriteten ska hinna i kapp majoritetssamhället. Wicia tycker att de broar som byggs till medarbetarna i Göteborgs Stad är värdefulla.

– Ett exempel är en familjecentral som fått upp ögonen för att de borde ha information på romani och andra varianter av språket också, då de hade ett stort antal romer som de inte lyckats nå ut till, säger Wicia Wiszniewski.

Likvärdiga möjligheter

Romano center i väst arbetar för den nationella minoriteten romer, som är ett paraplybegrepp för flera undergrupper av romer. Den största gruppen är resandefolken. En SOU-rapport har visat att utanförskapet är stort för denna grupp och därför har regeringen en strategi för romsk inkludering som ska pågå till år 2032. Då ska en person ur den romska minoriteten som är 20 år ha likvärdiga möjligheter i livet som en icke-rom.

– Många undrar varför vi har ett regeringsuppdrag om romsk inkludering. Varför är det bara samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar det berör. Anledningen är att dessa fem har långa historiska band till Sverige. Romerna har varit här i 500 år, säger Wicia Wiszniewski.