Vill att fler ska upptäcka modellen. Resursteam heder har på några år byggt upp en mobil och flexibel verksamhet, som ger råd och stöd till dem som lever med hedersrelaterat våld och förtryck och personer som träffar dessa i sitt yrke. I höst deltar Resursteam heder i en tävling där de bästa europeiska brottsförebyggande projekten ska belönas.

Linda Hansson är samordnare för Resursteam heder. Fotograf: Gerda Cedergren Kilander

Resursteam heder i Göteborgs Stad har funnits sedan i slutet av 2018. I dag finns fyra team – ett i varje stadsområde – och en samordnar som säkerställer likvärdigheten över staden. Totalt är det nio heltidsanställda med lång erfarenhet som stöttar och ger råd till utsatta och yrkesverksamma. Syftet är att vara ett komplement till befintliga stödinsatser. Genom ett mobilt och flexibelt arbetssätt försöker teamen arbeta efter devisen ”hjälp finns ett samtal bort”.

Har förhindrat brott

Det är oftast socialtjänst och skola som kontaktar Resursteam heder för att få stöd. Under 2020–2021 hanterade resursteamen över 600 ärenden. Hälften rör barn och unga upp till 19 år.

– Flera av de här personerna har fått en adekvat hjälp av teamen som gjort att vi förhindrat att ytterligare brott begås mot dem, säger Linda Hansson som är samordnare för Resursteam heder.

Under samma period mötte resursteam heder 4 500 yrkesverksamma för kompetenshöjande insatser.

– Lägstanivån när det gäller kompetens om ämnet har absolut höjts i staden. Genom att vara ett komplement har vi också kunnat fungera som en bro mellan utsatta och myndigheter. Det är viktigt eftersom tilliten är låg hos målgruppen.

Europeisk tävling om bästa brottsförebyggande arbete

Nu i höst avgörs tävlingen European crime prevention award, som kan ge Resursteam heder uppmärksamhet internationellt. Det är Brå, Brottsförebyggande rådet, som utser Sveriges bidrag i tävlingen.

– Vi blev kontaktade av Brå som tyckte att vi borde skicka in en ansökan till tävlingen eftersom vår verksamhet passar årets tema. I ansökan har vi presenterat verksamheten, berättat om varför den startades och hur vi konkret har kunnat hjälpa utsatta, säger Linda Hansson.

Konferens i Tjeckien

Temat för tävlingen är i år brottsförebyggande arbete med sårbara individer och insatser för att de inte upprepat ska utsättas för brott. Det svenska jurymötet för att utse den svenska vinnaren äger rum i mitten av september. Det bidrag som vinner får åka till årets ordförandeland Tjeckien och konferensen Best Practice Conferene 8–9 december.

– Om vi skulle få representera Sverige får vi i så fall presentera vårt bidrag, säger Linda Hansson och berättar att inkludering är en hörnsten i arbetet. Bland annat ser teamen ett behov av att synliggöra särskilt utsatta grupper såsom hbtqi-personer och personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i hedersmiljöer.

Vad skulle det betyda om Resursteam heder får representera Sverige i den här tävlingen?

– Det skulle sätta ljus på resursteamens arbete. Det är ju en verksamhet som inte återfinns bland reguljära insatser utan är utformat som ett komplement. Vi har en väl utvecklad verksamhet och jag vill gärna att den blir känd nationellt men också i Europa.

Enligt Linda Hansson ligger de nordiska länderna långt fram jämfört med resten av Europa när det handlar om arbetet mot hedersvåld. Hon tycker att modellen som Resursteam heder jobbar med är relativt enkel att kopiera för andra länder.

– Flexibiliteten och mobiliteten är lätt överförbar. En sak som vi jobbat med är runda bords-samtal där vi samlat representanter från civilsamhälle, kommun, polis och statliga myndigheter. Det har gett oss väldigt värdefulla reflektioner speciellt kring särskilt utsatta grupper.