Vattenskador ökar över tid. Göteborgs Stads kostnad för skador på egendom var förra året 353 miljoner kronor, vilket är 53 miljoner mer än 2019. Bland annat har vattenskadorna ökat över tid och står nu för 42 procent av totalkostnaden. Det visar en sammanställning som det kommunala försäkringsbolaget Göta Lejon har gjort.

– Den totala skadekostnaden har ökat under flera år och framförallt ser vi att vattenskadorna kostar betydligt mer än för fyra år sedan, säger Petra Willquist, riskingenjör på Försäkrings AB Göta Lejon.

Behöver arbeta för att förebygga skador

Det totala skadekostnaden för Göteborgs Stad har ökat sedan 2017. Då kostade skadorna på stadens egendom 219 miljoner kronor jämfört med 353 miljoner kronor 2020.

Kostnaden för vattenskador har ökat med cirka 100 miljoner kronor från 2015 till 2020.

– Vattenskador orsakar stora kostnader både över och under självrisk. Göta Lejon rekommenderar att förvaltningar och bolag ökar arbetet med att förebygga dessa skador, säger Göta Lejons vd, Annika Forsgren.

 190 miljoner under självrisk

För 2020 var skadekostnaden under självrisk 190 miljoner kronor, vilket är 16 miljoner högre än 2019. Vattenskadorna kostade 83 miljoner kronor. Då ingår invändigt läckage från ledning och vatten som kommer utifrån. Glaskross, klotter och vandalisering kostade 38 miljoner kronor. Något som också kostar relativt mycket är skador till följd av trafik, maskinskador och grävskador.

163 miljoner över självrisk

Skador över självrisk kostade 163 miljoner kronor. Skador orsakade av vatten står för 42 procent av kostnaden, brandskador för 38 procent och övriga skador för 17 procent. Försäkrings AB Göta Lejon är stadens försäkringsbolag och sammanställer skadekostnaden för förvaltningar och bolag varje år.