Läget är allvarligt. Med anledning av att smittspridningen i samhället är mycket stor och vi befinner oss i ett allvarligt läge har Göteborgs Stad vidtagit ytterligare åtgärder. Vi behöver göra allt vi kan för att minska smittspridningen. 

Göteborgs Stads olika åtgärder i form av nedstängningar görs för att minska smittspridningen. Åtgärderna syftar till att medverka till att begränsa folksamlingar och trängsel och hålla resandet i regionen på en låg nivå.

Samtidigt håller Göteborgs Stad på ett smittsäkert sätt igång verksamheter inom till exempel vård och skola som är avgörande för göteborgarnas vardag.

Högsta prioritet för alla verksamheter ska vara att minska smittspridningen utifrån de nya nationella restriktionerna som regeringen presenterade den 18 december. Kommunal verksamhet som inte är nödvändig bör omedelbart stängas till och med den 24 januari.