Statistikavdelningen

Foto: Kajsa Sandin

Mycket har förändrats. 858 barn föddes utanför äktenskapet i Göteborg år 1917. Hundra år senare är sådana siffror inget Göteborgs Stads statistikavdelning bryr sig om. Men de redovisar mycket annan statistik om oss som bor i staden. Den är viktig för att besluten i den kommunala verksamheten ska bli så bra som möjligt.

Läs också:>
Göteborgarna fortsätter att bli fler [2018-01-29]
Så har Göteborg vuxit under hundra år [2018-01-30]

Statistikavdelningen i Göteborgs Stad har bland annat som ansvar att följa den demografiska utvecklingen, alltså befolkningens fördelning, storlek och sammansättning. En stor del av arbetsuppgiften handlar om att analysera, bearbeta och förpacka statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

I år fyller statistikavdelningen 100 år. Göteborg har förändrats mycket under denna tid. Det har även statistiken och sättet att redovisa den på gjort.

Lutz Ewert, planeringsledare på statistikavdelningen pekar i Göteborgs statistiska årsbok från 1920:

– Här presenteras till exempel antalet blinda, sinnessjuka och idioter i staden!

Vid en närmare titt på tabellerna i de tidigare årsböckerna märks det att samhället och språkbruket har ändrats. Ord som ”fattigvård” och ”oäkta barn” används inte längre och det finns heller inga siffror på ”minderåriga arbetare i fabrikerna”.

Statistisk årsbok
– Det finns mycket i de här äldre böckerna som i dagens läge framstår som komiskt – eller ganska grymt.

Statistik i öppen databas
Den statistiska årsboken kom ut sista gången 2015. Numera går det i stället att hitta statistik om staden i Göteborgs Stads databas, som är öppen för alla.

– Den tryckta årsboken hade lite bredare innehåll. I den hade vi sammanställt mycket annan statistik från vitt skilda områden. Boken hade till exempel sammanställningar om hamnen, gravsättningar, kremationer, och fiskauktioner, säger Lutz Ewert.

Statistiken i databasen kommer från SCB. Lutz Ewert och hans kollegor har bearbetat och förpackat delar av den till läsvänligt material – Göteborgsbladet. Här hittar den intresserade den mest efterfrågade statistiken som beskriver Göteborg och stadens delområden. Det handlar om medelinkomster, gymnasiebehörighet, personer i långtidsboende, andel födda i utlandet och mycket mer.

– Det är en välanvänd produkt både internt inom Göteborgs Stad, i skolor och på företag. En företagare kanske använder den för att se hur förutsättningarna är att sälja pizzor i ett specifikt område.

Fikarumsstatistik fungerar inte
Det har även tagits fram ett äldreblad de senaste åren – en form av service för dem som jobbar med äldrevård. Hur bor personerna över 65 år? Hur ser befolkningsprognosen ut för äldre framöver? Och hur ser gruppen ut ur ett socioekonomiskt perspektiv? Statistiken är viktig för att kunna planera verksamheterna framöver och att kunna fatta bra beslut, påpekar Lutz Ewert.

– Det är lätt hänt att det uppkommer fikarumsstatistik – en bild av verkligheten som inte stämmer. Det behövs ett riktigt underlag för att kunna fatta beslut.

Statistiken är också viktig för att kunna följa upp insatser inom staden. Vad blev utvecklingen av beslutet – blev det bättre eller sämre?

– Stadens satsning Jämlikt Göteborg, som går ut på att minska skillnader i livsvillkor, bygger till stor del på statistik, säger Lutz Ewert.

Statistik med dolt syfte
Lutz Ewert pratar om en statistikrevolution. Med internet kom helt plötsligt oerhört mycket mer statistik – lättillgänglig för alla. Det för mycket positivt med sig men kräver samtidigt extra källkritiska mottagare.

– De som sammanställt statistiken kan ha lyft ut en liten del men inte berättat alla omständigheter. Statistiken presenteras med ett dolt syfte.

All statistik från SCB, som är den Göteborgs Stad använder sig av, bygger på folkbokföringen. Men den visar tyvärr inte hela sanningen eftersom alla som bor i Göteborg är inte folkbokförda här.

– Inflyttade studenter kanske fortfarande är folkbokförda hemma hos mamma och pappa. Och nyanlända finns här men är inte folkbokförda och finns därför inte med i statistiken. Ibland märks det att vattenförbrukningen och soporna ökar mycket i ett område. Det visar att det bor fler personer där än vad som syns i statistiken. Så statistiken och verkligheten stämmer inte alltid överens, säger Lutz Ewert.

Statistiktabeller

I Göteborgs Stads statistikdatabas finns iband annat Göteborgsbladet är späckat av siffror om Göteborg och de tio stadsdelarna.