Sätter riktningen för det lokala arbetet. Ukraina och desinformation om svensk socialtjänst. Det är två av frågorna som fanns på agendan när Göteborgs Stads trygghetsråd nyligen träffades.

Axel Josefson är ordförande i Göteborgs Stads trygghetsråd.

Genom att samla representanter från Göteborgs Stad och externa aktörer som arbetar trygghetsskapande och brottsförebyggande, kan Trygghetsrådet sätta ljuset på aktuella och angelägna frågor som påverkar göteborgarnas trygghet och säkerhet.

− Trygghet är en central fråga för både individen och samhället i stort och många göteborgare upplever en ökad otrygghet på grund av gängkriminalitet och annan brottslighet, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande och ordförande i trygghetsrådet.

Trygghetsrådet bildades 2020 och träffas fyra gånger per år för att ta del av varandras perspektiv och arbeta strategiskt med trygghetsfrågor.

− Vi identifierar och belyser områden där vi måste agera och göra det tillsammans.

Tar del av varandras perspektiv

I rådet finns förutom representanter från kommunstyrelsen också externa aktörer, som polisen, näringslivet, Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Västra Götalandsregionen, akademin och civilsamhället i form av organisationer som bedriver socialt arbete och företräder utsatta grupper.

Inför mötena hämtar deltagarna in erfarenheter och synpunkter från sina organisationer och målgrupper, för att kunna föra dem vidare till rådet. Även kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd, studentforum och ungdomsfullmäktige har möjlighet att ge input.

De frågor och perspektiv som sedan diskuterats i Trygghetsrådet tar deltagarna med sig tillbaka till sina verksamheter för att med ny kunskap och fokus fortsätta det egna trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

− Det riktiga jobbet sker på lokal nivå, med allt från trygghetsvärdar i bostadsområden till fritidsaktiviteter för unga. Rådets bidrag är strategier och former för samarbeten.

Mäns våld mot kvinnor temat för nästa möte

Nytt för i år är att Trygghetsrådet arbetar utifrån olika teman och nästa möte i maj kommer att ta upp mäns våld mot kvinnor.

− Det är en angelägen fråga på flera plan. Inte minst i trygghetsarbetet. Familjen är kärnan i tillvaron och att växa upp i en dysfunktionell familj får konsekvenser. Styrkan med Trygghetsrådet är att just kunna sätta sökljuset där det behövs och få många aktörer att kraftsamla för att skapa skillnad, säger Axel Josefson.

 

Trygg stad för alla

Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.