Nominerad till 2015 års bästa upphandling. Samarbete, delaktighet och dialog. Det är några av nyckelorden bakom arbetet med Göteborgs Stads stora ramavtalsupphandling inom området kommunikationstjänster. Nu är upphandlingen en av åtta nominerade till årets upplaga av priset ”Handslaget”.

− Det här är första gången hela Göteborgs Stad gör en gemensam upphandling av kommunikationstjänster. Bara att bli nominerad är en lagseger. Det är många som har varit inblandade, säger Christina Sjöö, upphandlingsledare på stadens upphandlingsbolag.

Rent formellt är det Christina Sjöö som tillsammans med Anna Mann, också hon på Upphandlingsbolaget, som är nominerade till priset. Men Christina Sjöö är noga med att påpeka att det är betydligt fler som har bidragit till att upphandlingen blivit så framgångsrik.

− Det handlar om dialog och delaktighet. Dels hade vi på förhand, redan innan vi gick ut och annonserade upphandlingen, en dialog med tänkbara leverantörer som fick svara på vad de tyckte var viktigt i den här upphandlingen, säger hon och fortsätter:

− Dels har vi haft ett mycket tätt samarbete med beställarsidan, med stadsledningskontoret och kommunikationsavdelningar. Det är inte alltid beställaren är så delaktig i processen.

Inga överprövningar
Upphandlingen var uppdelad i tre övergripande områden: PR- och kommunikation, reklam- och marknadskommunikation och redaktionella kommunikationstjänster.

I december tecknades de 71 ramavtal som blev resultatet av upphandlingen. Inte något beslut har överprövats.

− Det är ganska ovanligt när det handlar om en upphandling av den här omfattningen och kan ha att göra med att vi har haft stort fokus på transparens, dialog och likabehandling, säger Christina Sjöö.

Bakom ”Handslaget” står branschtidningen Offentliga affärer. Även Färdtjänsten i Göteborgs Stad är nominerad, för att ha ställt ovanligt tuffa krav på hållbara fordon, ökad jämställdhet mellan könen och schyssta arbetsvillkor. Vem som vinner tillkännages i samband med Upphandlingsdagarna på Kistamässan den 27-28 januari 2016.