Har provat nya grepp. Göteborgs Stad beslutade på onsdagen om tilldelning i den stora ramavtalsupphandlingen av kommunikationstjänster. I upphandlingen, som är stadens första centrala ramavtal för den här typen av tjänster, har man provat några nya grepp. Bland annat har marknadens synpunkter tagits med i arbetet med förfrågningsunderlaget.

Det nya ramavtalet omfattar stadens alla förvaltningar och bolag. Eftersom det inte funnits något liknande avtal tidigare har det varit svårt att ange upphandlingens totala värde.

När upphandlingen inleddes förra hösten uppskattades värdet till drygt 200 miljoner kronor. Siffran grundade sig på förvaltningarnas och bolagens inköp av kommunikationstjänster 2013, 50 miljoner kronor, multiplicerat med de fyra år som ramavtalet gäller.

– Vår målbild är att minska kostnaderna genom den ökade samordningen och att vi numera har en gemensam kommunikationsstrategi, säger Maria Norberg, kommunikationsstrateg på stadsledningskontoret.

Förstärker samordningen av staden
Förra våren fastställde Göteborgs kommunstyrelse kommunikationsstrategin som ska synliggöra stadens arbete.

– Kommunikationsstrategin bygger på att vi jobbar mer samordnat och som en stad. Ramavtalen stärker samordningen ytterligare, säger Maria Norberg.

– Vi kan också säkerställa att våra leverantörer är korrekt upphandlade och kan utbildas i vad det innebär att arbeta för en offentlig verksamhet, till exempel när det gäller öppenhet och transparens, fortsätter hon.

Har uppmuntrat små leverantörer att lämna anbud
Ramavtalet omfattar medieträning, strategisk PR och kommunikation, reklam- och marknadskommunikation (produktion och full-service) och redaktionella kommunikationstjänster (full-service och skribenter).

Göteborgs Stad har också velat göra det möjligt för mindre leverantörer att lämna anbud. Eftersom avtalskategorierna är så omfattande och kräver både bred kompetens och stor kapacitet så har leverantörerna uppmuntrats att gå ihop i grupp och lämna avtal tillsammans. Det har också gått att förstärka med underleverantörer.