Ska Göteborg delas in i 15, tolv, tio eller fem stadsdelar? Den frågan ska stadskansliet nu utreda skyndsamt. En enig kommunstyrelse gav på onsdagen stadskansliet det formella uppdraget att se över Göteborgs stadsdelsnämndsorganisation.

Översynen, som leds av Bengt Delang, ska resultera i ett förslag som beskriver de fyra alternativen varav ett ska förordas. Målet med ny sdn-indelning är att göra Göteborgs Stads organisation effektivare.