De stiftelser som Göteborgs Stad ansvarar för ska bli mer kända för allmänheten. 600 miljoner kronor finns idag i stiftelserna som nu får en egen hemsida. Förra året fick cirka 3.000 personer och verksamheter dela på 17 miljoner kronor från stiftelserna. Så det kan vara en fördel att känna till vad som finns att söka.

– Många känner dåligt till stiftelserna och vet inte riktigt vad som gäller. Det här är ett mer aktivt sätt att föra ut stiftelserna, säger Per Wallenius på stadskansliet med ansvar för stadens stiftelser.

– Stiftelserna fyller en viktigt funktion. I dagens bistra ekonomiska klimat kan bidragen vara ett viktigt tillskott för barnfamiljer i Göteborg med ansträngd ekonomi. Pengarna går ofta till aktiviteter och sommarläger för barn och ungdomar, säger Per Wallenius.

Över 100 stiftelser

Den nya webbplatsen, på www.goteborg.se/stiftelser, ska göra det lättare för de som är intresserad av stadens stiftelser, som det går att söka ekonomisk hjälp ifrån. Staden förvaltar 129 stiftelser som har en sammanlagd förmögenhet på nästan 600 miljoner kronor. Det är avkastningen från dessa pengar som delas ut varje år. Omkring 70 av dessa är sökbara för allmänheten, oftast sker det via kommunens socialsekreterare. De övriga kan endast olika institutioner, till exempel stadens museer, söka pengar från.

De flesta av stiftelserna som vänder sig till privatpersoner är för ekonomiskt behövande. Gymnasiestuderande och lärare i Göteborg har också chansen att söka olika stipendier. Ofta ska den sökande bo i Göteborg eller studera här för att beviljas bidrag.

– Det ska vara allmänt känt vilka stiftelser som finns. Då kan fler komma i fråga för pengarna menar Per Wallenius.

Förändrar reglerna

Många av stiftelserna bildades i början av 1800-talet. Det gör att ändamålen för stiftelserna i många fall är svårtolkade vilket kan göra det svårt att dela ut pengar. Därför pågår ständigt en översyn av ändamålen.

– Vi gör löpande ändringar av villkoren för stiftelserna. Vi för en levande diskussion med länsstyrelsen, kammarkollegiet och skattemyndigheten om detta, säger Per Wallenius.

Stiftelsen Edith Franssons sjukkassa är till exempel avsedd för att ge understöd åt obemedlade ogifta döttrar efter ämbetsmän officerare och högre tjänstemän i Göteborg att användas vid sjukhusvistelse, sjukkonvalescens eller som begravningshjälp. Ett annat exempel är stiftelsen B G Gyllenstens donation som är en understödsfond för behövande änkor och barn efter lärare vid Hvitfeldtska och Schillerska gymnasiet.

Bättre service

För vissa av stiftelserna kommer det att finnas möjlighet att direkt skriva ut ansökningshandlingarna från hemsidan som sedan kan fyllas i och skickas in med vanlig post.

Än så länge går det att läsa om ett tjugotal stiftelser. Det är de som just nu är aktuella att söka. Men successivt kommer allt mer information om allt fler stiftelser att presenteras på webbplatsen.

Det är information om de stiftelser som Göteborgs Stad direkt ansvarar för som läggs ut på den nya webbsidan. Utöver dessa stiftelser finns också stiftelser med egen förvaltning där kommunfullmäktige väljer styrelse. Dessa berörs inte i dagsläget, men kan i framtiden själva välja att ansluta sig till hemsidan.