Diskuterar ekonomisk tillgänglighet. En delegation från Göteborgs partnerstad i Sydafrika, Nelson Mandela Bay municipality, besöker i veckan i Göteborg för att prata tillgänglighet ur ett ekonomiskt perspektiv. Bland deltagarna finns två unga sydafrikaner uppväxta i fattiga townships, som aldrig tidigare flugit eller ens lämnat Sydafrika.   

Att för första gången lämna sin egen stad och flyga över halva jorden till ett kallt Göteborg är ett äventyr i sig. Att dessutom ha i uppdrag att prata om stadsutveckling med tjänstemän och politiker som ofta är betydligt äldre än en själv lägger ytterligare en dimension på besöket.

– De här två unga sydafrikanerna är uppvuxna i plåtskjul i townshipen Helenvale och New Brighton

Väggmålning på Athenaeum, Port Elizabeth. Kommunal lokal för kultur och möten. Foto: Rikard Hallgren

och tillhör den samhällsklass i Sydafrika som har det allra svårast. Därför var det väldigt roligt att se dem och våra två ungdomar från Hammarkullen när vi besökte Sydafrika i oktober, alla fyra var oerhört proffsiga och växte verkligen med uppgiften, säger Rikard Hallgren, planeringsledare vid stadsledningskontorets internationella avdelning.

Bland de frågor som diskuterades i Sydafrika märks vikten av tillgång till ett fungerande nätverk för mobiltelefoni, tillgång till kollektiva transporter och möjligheter att studera.

– De vill ofta samma saker, även om det blir på olika nivåer. Därför ska det bli extra intressant att se vad de kommer fram till när de träffas här i Göteborg.

Stadsutveckling och entreprenörskap på schemat
Partnerstäderna Göteborg och Nelson Mandela Bay municipality samverkar i ett treårigt projekt med målet att öka tillgängligheten inom respektive stad. Temat för årets samarbete är tillgänglighet ur ett ekonomiskt perspektiv.

– Sedan är det lätt att missuppfatta vad vi menar med tillgänglighet. Här handlar det om tillgänglighet i ett större perspektiv, med stadsplanering, ekonomisk och upplevd tillgänglighet, kommunikation och så vidare.

Framför allt handlar samarbete om att inspireras av varandra, både när det gäller specifika frågor och i de stora skeendena.

– Sedan kan det handla om olika förutsättningar för själva utförandet. Men när det gäller nyttan av att se olika frågor ur olika perspektiv redan från början har vi väldigt god nytta av varandra.

Samarbetar för framtidens stadsutveckling
Rikard Hallgren är dock noga med att påpeka att projektet inte kommer att leda fram till något konkret resultat i form av byggnationer eller liknande. I stället är syftet att öka kunskapen och förståelsen och därigenom bidra till en stadsutveckling där användarnas perspektiv synliggörs.

– Det här handlar om samtal, inspiration och kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Det kommer att leda fram till förbättrad kunskap och förståelse, samt rekommendationer för våra beslutsfattare att ta hänsyn till när vi utvecklar våra städer för framtidens behov.

– Ser vi över tid har det hänt en hel del, men det här är saker som tar just tid. Sydafrikanerna började till exempel prata om kommunal kollektivtrafik redan för tio år sedan och först i höstas invigdes den första kommunalt finansierade busslinjen i Port Elizabeth.

Under besöket i Göteborg kommer de olika projektgrupperna främst arbeta med tillgänglighet ur ett ekonomiskt perspektiv inom ramen för stadsutveckling. Där kommer även ungdomarna att bida med sina behov och syn på ekonomisk tillgänglighet.

Sydafrikas Chargé d’affairs besöker Göteborg
Sydafrika har för tillfället ingen ambassadör i Sverige, men däremot kommer den sydafrikanska ambassadens Head of mission/Chargé d’affairs Duncan Sebefelo att för första gången besöka Göteborg och projektet. Även ICLD:s (Internationellt centrum för lokal demokrati) generalsekreterare Johan Lilja och Sidas representant Marja Ruohomäki besöker projektet under veckan. ICLD är den organisation som finansierar projekten

– Göteborg och Nelson Mandela Bay har av ICLD använts som ett exempel på ett lyckat och framgångsrikt projektsamarbete, så det känns väldigt roligt att de kommer hit för att se hur vi arbetar, säger Rikard Hallgren.

Konstverket The Voting Line vid Donkin reserve. Foto: Rikard Hallgren