Ska lyfta fram romsk kultur, litteratur och språk. Biblioteken i Bergsjön, Hammarkullen och Biskopsgården är utsedda till romska läsambassader av den statliga myndigheten Kulturrådet. Tillsammans med Sveriges läsambassadör ska de lyfta fram romsk kultur, litteratur och språk.

Eva Bäckman. Foto: Linnea Siitari

Kulturrådet vill stötta folkbiblioteken att utveckla sin verksamhet och sitt bokbestånd kring minoriteten romer. Initiativet kommer från läsambassadör Bagir Kwiek med rötter i Bergsjön.

I Bergsjön ligger också en av de tre bibliotek i Göteborg som utsetts till läsambassad. Eva Bäckman är bibliotekarie på Bergsjöns bibliotek:

”En gammal vän till vårt bibliotek”

− Bagir Kwiek är en gammal vän till vårt bibliotek och vi är väldigt stolta över utmärkelsen som är både rolig och förpliktande. Vi hoppas kunna sprida kunskap om den romska kulturen som är en del av Sveriges historia och kulturarv.

Romska berättelserna har genom historien varit muntligt överförda mellan generationerna och det finns inte många böcker på romani. Det kräver nya tankesätt i uppdraget som romsk läsambassadör.

− Bland annat kommer vi att ordna sagostunder och utställning. Vi kommer också uppmärksamma romani på olika sätt, bland annat hur det är besläktat med svenskan, säger Eva Bäckman.

Pandemin sätter käppar i hjulet

Den romska flaggan.

Bokbeståndet har dessutom kunnat utökas med några extra inköp.

− Det finns ju inte många böcker på romani men alla som finns utgivna har vi köpt in till biblioteket.

Pandemin utgör dock en utmaning för uppdraget och vissa aktiviteter måste biblioteket vänta med. Som författarbesök av läsambassadören. Det är i samarbete med honom som uppdraget sedan ska utformas i detalj.

Sprida kunskap och stärka den romska befolkningen

Precis som i Biskopsgården och Hammarkullen, vars bibliotek också utsetts till läsambassader, bor det många romer i Bergsjön. Eva Bäckman hoppas att uppdraget som romsk läsambassad ska synliggöra och sprida kunskap om romsk kultur med också stärka den romska befolkningen.

− Det är en folkgrupp har inte alltid blivit väl behandlade genom historien och det här är ett sätt att försöka vinna deras respekt. Om en liten, romsk pojke eller flicka kommer in på biblioteket ska hen kunna känna sig hemma där, känna tillhörighet, det är viktigt, säger hon.

Se Kulturrådets film om Sveriges läsambassadör Bagir Kwiek bibliotek, läsning, romers historia och hur han som barn upptäckte biblioteket. Filmat på Bergsjöns bibliotek.