Sydafrikasamarbetet fyller 20 år. Igår söndag 24 november landade en delegation av tjänstepersoner, politiker, och två ungdomar från Göteborg i Sydafrika. De besöker Nelson Mandela Bay för att diskutera hur städerna kan bli mer tillgängliga för alla – och för att fira att Göteborgs samarbete med den sydafrikanska kommunen fyller 20 år.

Dunkin reserve. Foto: Rikard Hallgren

– Vid första anblicken kan man tänka att det finns stora skillnader mellan Göteborg och Nelson Mandela Bay, men många grundproblem är väldigt lika, säger Rikard Hallgren på stadsledningskontorets internationella avdelning.

– Till exempel är både sydafrikanska och svenska ungdomar väldigt tydliga med att de vill att kommunen ger dem tillgång till bra och gratis wifi, men med den skillnaden att de i Sydafrika kanske önskar en-två gigabit i månaden medan de svenska ungdomarna önskar obegränsade datamängder, fortsätter han.

Ungdomars perspektiv möter sakkunskap
Rikard Hallgren har hållit i planeringen av besöket till Sydafrika, där förutom tjänstepersoner och politiker från Göteborgs Stad också två ungdomar från Mixgården i Hammarkullen kommer att delta.

De unga från Göteborg är, liksom ett antal sydafrikanska ungdomar, med för att dela med sig av sina tankar och åsikter om hur staden kan göras mer tillgänglig för alla.

– Alla andra som deltar i projektet är tjänstepersoner och sakkunniga med olika expertis så det känns väldigt roligt och givande att ungdomarna är med – de är ju sakkunniga på hur det är att leva som ung i våra städer. Och det är de som ska leva i den stad som vi nu planerar och utvecklar. När ungdomarna diskuterar med tjänstemän som är experter på hur man till exempel bygger en väg eller placerar ett kulturhus blir det ett intressant möte, säger Rikard Hallgren.

”Upplevd begränsning”
Syftet med det treåriga projektet är göra städerna mer tillgängliga för alla som bor där så att fler medborgare känner att de kan ta del av stadens olika möjligheter – oavsett var de bor.

– Temat är tillgänglighet, och det kan ha väldigt många olika aspekter. Det kan handla om transport, ekonomi eller upplevd tillgänglighet. Om man till exempel frågar ungdomar i Angered vilka delar av centrala Göteborg de tycker känns som ”deras”, så svarar många att de känner sig hemma i Nordstan, men färre tycker att Järntorget är en del av staden som tillhör dem. Varför då? Det finns en upplevd begränsning, som vi måste överbrygga, säger Rikard Hallgren.

Rekommendationer för ökad delaktighet
När projektet avslutas nästa år kommer resultaten att kokas ner till ett antal rekommendationer för politiker och beslutsfattare att ta hänsyn till när framtidens Göteborg utvecklas.

– Medborgarperspektivet är en viktig del i dessa rekommendationer, för att på så sätt göra Göteborg mer tillgängligt och rättvist för stadens medborgare, säger Rikard Hallgren.

Nelson Mandela Bay är ett administrativt område i Sydafrika med runt en miljon invånare, varav de flesta bor i staden Port Elizabeth, och i år är det 20 år sedan utbytet mellan de båda städerna startade.