Snabbt och enkelt att skicka in idéer. Har du en idé som du vill få fram till Göteborgs politiker? Nu kan du skicka in ditt förslag direkt på Göteborgs Stads hemsida. Visar det sig att fler tycker som du tar politikerna upp frågan för beslut.

Skicka in ditt Göteborgsförslag här

Det ska bli enklare att göra sin röst hörd och politikerna i Göteborg ska få bättre koll på vad som engagerar invånarna. Det är tanken bakom att det nu går att skicka in så kallade Göteborgsförslag på kommunens hemsida. Skickar du in ett förslag blir det synligt för andra som kan kommentera och rösta. 

– Det går snabbt och är enkelt att lämna ett Göteborgsförslag och det tror vi kommer locka fler till att skicka in sin idé. Det är en bra möjlighet att engagera varandra och tillsammans kunna påverka mer. Politikerna kommer närmare, säger Agneta Blocksjö Attar som är projektledare för Göteborgsförslaget på Göteborgs Stad. 

Med 200 underskrifter går förslaget vidare
Ditt Göteborgsförslag kan handla om vad som helst – så länge det rör något som kommunen har möjlighet att besluta om. Om förslaget håller sig inom den ramen publiceras det och blir synligt för alla som besöker sidan. Under 90 dagar kan andra personer kommentera och stödja förslaget genom att rösta på det.

Om förslaget får minst 200 underskrifter skickas det vidare till politikerna i den stadsdelsnämnd, facknämnd eller det kommunala bolag som ansvarar för frågan. Politikerna tar ställning till förslaget så snart som möjligt och därefter får du reda på vad som beslutats kring ditt förslag.   

Alla som vill och är intresserade av Göteborgs utveckling kan skicka in förslag, både barn och vuxna, och även om du bor utanför Göteborg. Du som inte har en egen dator eller mobil kan få hjälp med att skicka in ett förslag på något av stadens medborgarkontor.

5A64_2.jpg