Populär digital förslagslåda. Göteborgsförslaget, det digitala verktyget för att lämna in förslag till Göteborgs politiker, har nu funnits i tre år. Närmare 700 idéer har kommit in och omkring 80 har hittills bedömts av politiska nämnder. ”Göteborgsförslaget har utvecklats till ett viktigt verktyg för att samla in idéer från medborgarna”, säger Stefan Lydén, vid konsument- och medborgarservice.

Stefan Lydén är glad för att många människor engagerar sig och lämnar förslag.

– Att medborgare tar sig tid att registrera sig, lämna in förslag och vara med och rösta är viktigt för en levande demokrati. Det kan ses som

Stefan Lydén.

ett tecken på att man känner att man har möjlighet att påverka viktiga frågor i staden.

”I en demokrati behöver vi stå ut med att vi förlorar ibland”
Göteborgsförslaget är en digital plattform där medborgare kan lämna in idéer som de skulle vilja förverkliga. Efter att en idé lämnats in måste den samla på sig 200 röster för att gå vidare till behandling av politiker.

Hittills har omkring 700 förslag lämnats in och 120 har nått upp över gränsen på 200 röster.  Av dessa har 80 hittills behandlats av politikerna. 23 förslag har helt eller delvis förverkligats.

– Jag kan förstå att någon tycker att det känns märkligt att ”bara” 23 av 120 förslag har realiserats men en demokrati handlar om vi har chansen att påverka. Jag tror det finns en förståelse för att man inte alltid får som man vill, men att alla har möjlighet att framföra sina åsikter och bli lyssnade på. I en demokrati behöver vi stå ut med att vi förlorar ibland.

Stefan Lydén konstaterar att om alla förslag blivit genomförda hade det funnits ett trettiotal hundrastgårdar och ett tjugotal badhus i Göteborg i dag. Samtidigt berättar han att idéer från Göteborgsförslaget verkligen har påverkat den politiska diskussionen i staden.

– Fler förslag än de som förverkligats finns på den politiska agendan på ett sätt som de kanske inte hade gjort utan Göteborgsförslaget. Och det är just det som är poängen – att politikerna ska få input från medborgarna och ta till sig deras idéer. Våra förtroendevalda har som sin uppgift att göra prioriteringar, se till helheten och fördela våra resurser. Men vi som medborgare har ett ansvar att berätta vad vi tycker och tänker.

Stefan Lydén berättar om ett av de första Göteborgsförslagen som kom in: en idé om att bygga en hinderbana för vuxna i Kvibergs Park. Förslaget nådde inte upp till de 200 röster som krävs och togs därför aldrig upp i en politisk nämnd. Men idén bet sig fast bland politikerna och i dag finns det en hinderbana för vuxna och en för barn i Kvibergs Park.

– Det är ett exempel på att politikerna lyssnar och tar till sig från de förslag som kommer in. Idéer kan få fäste och realiseras på en annan plats eller på ett annat sätt än förslagslämnarna tänkte från början.

Utvecklingen fortsätter
Det pågår en aktiv diskussion på förvaltningen för konsument- och medborgarservice om hur arbetet med Göteborgsförslaget ska utvecklas i framtiden. Det handlar bland annat om hur fler ska få veta att det finns en möjlighet att lämna in förslag som relativt enkelt når politikerna.

– Vi är rätt bra på att nå människor som är födda på 1950–1980-talen, men behöver arbeta mer aktivt för att nå de yngre.