Program för gröna jobb får stort EU-pris. Organisationen Groundwork London har fått pris av ESF, EU:s socialfond, för sitt arbete med att skapa gröna jobb i Londons mer utsatta delar. Framgången delas av Göteborgs Stad som bidragit med användbara idéer och modeller, bland annat kring friskvård och återvinning av avfall.

Stadsdelarna Centrum och Norra Hisingen i Göteborg är transnationella partners i ESF-projektet HBEO och en viktig länk för att utbyta idéer mellan Göteborg och London. HBEO drivs av organisationen Groundwork samt stadsdelen Newham.

– Vi har utbytt intressanta och användbara idéer och modeller redan från samarbetets start 2007 och Göteborg har haft stor nytta av det ömsesidiga utbytet, säger Jörgen Larzon, områdeschef individ- och familjeomsorg i stadsdelsförvaltningen Centrum.

Sociala kriterier lyfts in i upphandlingar
Utbytet av användbara modeller för att skapa fler jobb har påverkat pilotprojekt i både London och Göteborg. Bland annat har Groundwork och Newham tagit del av och lärt av Göteborgs återvinningsarbete och friskvårdsarbete. Här i Göteborg har Groundwork och Newham bland annat bidragit till att vi snart får in sociala kriterier i upphandlingsprocessen.

Lyfter fram lyckat partnerskap med Göteborg
Groundwork är en idéburen stiftelse som bland annat jobbar med sysselsättningsfrågor kopplat till miljö och hälsa i Londons mer utsatta delar. Viktigt är att förbättra framtidsutsikterna för de som står längst bort från arbetsmarknaden, inte minst ungdomar.

Nyligen fick Groundwork London pris som Storbritanniens mest innovativa ESF-projekt. Priset delas ut av ESF – EU:s socialfond. I motiveringen lyfter ESF särskilt fram det lyckade transnationella partnerskapet med Göteborgs stad.