Oslo kommun har köpt det IT-stöd som Göteborgs Stad utvecklat för att administrera alla röstmottagare och vallokaler i de allmänna valen. Dataprogrammet används idag av 13 svenska kommuner utöver Göteborg.

– Vi ska snart leverera det till Norge, men först måste vi göra vissa anpassningar, säger Margareta Palmqvist, biträdande kanslichef på valnämnden i Göteborg.

Bara i Göteborg arbetar vid ett vanligt riksdagsval ungefär 2.300 personer med att ta emot röster i drygt 300 vallokaler. Därför använder valnämndens kansli sedan 2002 ett särskilt IT-stöd för att administrera och organisera alla röstmottagare och deras arbete under valdagen.

Programmet är utvecklat av ADB-kontoret i Göteborgs Stad tillsammans med valkanslierna i Göteborg och Stockholm. Databasen består av register över såväl röstmottagare som vallokaler.

På så sätt kan all information bevaras mellan valen och kommunerna slipper börja om varje gång ett nytt val ska hållas.

Statistik över röstmottagarna

– Programmet innehåller också information om vilka utbildningar röstmottagarna ska gå på och vilket arvode de får. Vi kan dessutom köra ut adressetiketter för att kunna kalla dem snabbt. Det är som en slags beredskapsplan, säger Margareta Palmqvist.

Även viss statistik går att ta fram på ett enkelt sätt. Bland annat går det att söka på kön och ålder hos de medverkande röstmottagarna.

– Det hjälper oss, så att vi ska kunna ha en bra mix bland dem som jobbar i de olika vallokalerna, säger Margareta Palmqvist.

Regelbundna förbättringar

Själva programmet utvecklas och förändras fortlöpande i samråd med 13 andra svenska kommuner som använder IT-stödet.

– Vi har regelbundna möten där vi frågar de andra vad som ska förbättras, säger Margareta Palmqvist.

För att norrmännen ska kunna använda programmet krävs dock ett par särskilda justeringar. Till exempel har Norge annorlunda system för personnummer och för postnummer.