Arbetet med ny plan presenteras. När Räddningsmissionen i Göteborg på onsdagen arrangerar konferensen ”Stoppa våldet mot kvinnor!” ställs frågan: Hur kan vi samverka?

Under heldagen på Burgårdens konferenscenter kommer företrädare för en rad organisationer att bidra med pusselbitar kring det våld, och de hot, som riktas mot kvinnor.

Bland föredragarna finns bland andra Katarina Idegård från Dialoga – Göteborgs Stads kunskapscentrum om våld i nära relationer.

Processledaren Katarina Idegård kommer under konferensen att berätta om de pågående ansträngningarna med att ta fram en ny plan för arbetet mot våld i nära relationer.

– Vi har genomfört en lång rad aktiviteter som till exempel intervjuer och två workshops för att ta reda på vilka behov som finns i staden. Nu håller jag på att sammanställa remissvaren så att vi i början av 2014 kan presentera Göteborgs Stads nya plan mot våld i nära relationer, säger Katarina Idegård.

Räddningsmissionen i Göteborg står bakom konferensen som bland annat vänder sig till socialtjänst, sjukvård, skola, polis och rättsväsende.