Att få politiker, kommunala tjänstemän och frivilligorganisationer från 13 städer i det forna Jugoslavien att börja prata med varandra och på så vis stärka den lokala demokratiprocessen och det civila samhället. Det var syftet med det Göteborgsledda EU-projektet ”Nätverksarbete på Balkan” som nu är avslutat och redovisas i en ny rapport.

– Att få serber, kroater och muslimer att sitta vid samma bord var ett av huvudsyftena med projektet och det målet tycker vi att vi har nått, säger Ywonne Bergkvist vid stadskansliets IT-enhet.

Göteborg och Leipzig ledde projektet

De arbetsgrupper som Göteborgs Stad deltagit i har arbetat med frågor kring flyktingmottagning, stadsplanering och storstadsutveckling och bland annat tagit fram ett dokument om illegal byggnation.

– Novi Sad och Nis har jobbat mycket med det här dokumentet och flera av de andra städerna har använt det. Att få tillbaka ett boende som man har lämnat, det kan ta flera år om någon annan har ockuperat din lägenhet eller ditt hus. Man kan väl säga att det här dokumentet har varit till stor nytta, berättar Ywonne Bergkvist.

Projektet har bekostats av EU-medel och administrerats av Eurocities som är ett samarbete mellan cirka 120 europeiska storstäder. Göteborg har tillsammans med den tyska staden Leipzig lett projektet som kom igång under 2002 och som avslutades i januari.

Fortsätter själva

– Tanken nu är att de 13 städerna ska fortsätta det här arbetet själva, så att demokratiprocessen fortsätter och försöker motverka de nationalistiska krafterna som finns i området. Borgmästaren i Nis har till exempel inlett ett samarbete med borgmästarna i Tessaloniki och Sofia kring ett slags medborgarkontor, berättar Ywonne Bergkvist.

– Vi har också fått förfrågan om fortsatt samarbete från några av städerna, men det har vi lämnat till kommun- styrelsen att ta ställning till.

Slutrapporten för projektet behandlas på kommunstyr- elsens sammanträde i nästa vecka.


Fotnot:

De 13 balkanska städer som deltagit är Iasi i Rumänien, Ljubljana i Slovenien, Nis och Novi Sad i Serbien, Plovdiv i Bulgarien, Prijedor, Tuzla och Travnik i Bosnien Hercegovina, Podgorica i Montenegro, Prizren och Pec i Kosovo, Rijeka i Kroatien och Skopje i Madedonien