Utvald i hård konkurrens. Göteborgs Stads UngÖst arrangerar en workshop på årets European week of cities and regions – europeiska veckan för städer och regioner. UngÖst:s verksamhet riktar sig till unga som bor i östra Göteborg och har i hård konkurrens blivit utvald av EU-kommissionen.

– Det pratas mycket om unga i utanförskap, men de är sällan i fokus på den här typen av event. Därför är det extra roligt att EU-kommissionen valt att lyfta fram två goda exempel på verksamheter som med stöd av EU-finansiering utvecklat framgångsrika arbetssätt för att stödja ungdomar i riskzon, säger Inger Jayakoddy, utvecklingsledare för EU och internationellt arbete inom socialförvaltningen Nordost som tillsammans med Göteborgs Stads Brysselkontor arbetat med att få in stadens bidrag på programmet.

Permanent verksamhet

UngÖst började som ett projekt i östra Göteborg 2016, finansierat av Europeiska socialfonden, ESF. Det har nu blivit en permanent verksamhet i socialförvaltningen Nordost. Sättet att arbeta med utsatta ungdomar väcker intresse och har därför valts ut när goda exempel ska presenteras under European week of cities and regions.

– Den årliga europeiska temaveckan för regioner och städer är den största temaveckan i Europa med fokus på kunskapsutbyten av lokala insatser och arbetsmetoder. Att byta kunskaper med andra europeiska städer och projekt sparar resurser, tid, och energi samtidigt som det leder till ökad kreativitet, gemensamt lärande och bättre innovationsarbete. Genom att lyfta blicken ut i Europa kan Göteborg både inspirera och inspireras, säger Saga Barnard vid Göteborgs Stads EU-kontor i Bryssel.

Berättar om sin metod

UngÖst ska prata om sin metod för att nå unga i riskzon för kriminalitet och negativ gängbildning och hur unga stöttas för att komma tillbaka till skolan eller arbete (läs mer om arbetet i Vårt Göteborgs tidigare artiklar som är länkade här nedan).