Tack vare att myndigheterna lärt sig att samarbeta fungerar mottagandet av flyktingar i Göteborg bättre än på många andra håll. Så bra att andra kommuner skickar delegationer hit för att studera det som kommit att kallas Göteborgsmodellen.

Senast i raden var grupp från Södertälje kommun, som under torsdagen besökte de inblandade myndigheterna. Tidigare har anställda från bland andra Örebro och Oslo kommit hit för att ta del av framgångsreceptet.

Samarbete tog rejäl fart

– Det som framför allt utmärker flyktingmottagandet i Göteborg är de stora möjligheterna till individuella lösningar inom SFI, Svenska för invandrare, berättar Kerstin Odén, tidigare samordnare för Raka rör, det samverkansprojekt som lade grunden för Göteborgsmodellen.

Projektet, som pågick under tre år, innebar att det samarbete som vuxenutbildningen, flyktingmottagningen, arbetsförmedlingen och Migrationsverket redan inlett tog rejäl fart och att man började samordna sina aktiviteter i större utsträckning.

– Mest påtagligt blev samarbetet mellan SFI och arbetsförmedlingen. Det öppnade möjligheter för de nyanlända att lära sig svenska i en yrkesmiljö, berättar Kerstin Odén.

I början fanns det bara några få sådana yrkesanknutna utbildningsvägar, men numera finns en stor mängd så kallade yrkesspår på olika nivåer. Ofta ingår praktik på något företag eller annan verksamhet.

”Allt från analfabeter till akademiker”

– Det är stor skillnad i förkunskaper hos dem som kommer som flyktingar. Det finns allt från analfabeter till akademiker, påpekar Kerstin Odén.

Hon arbetar idag på det kommunala företaget Meritea, med validering av utländska utbildningar och yrkeserfarenheter – det vill säga att kartlägga vad de nyanländas kvalifikationer motsvarar på den svenska arbetsmarknaden.

Detta är ytterligare en verksamhet som ingår i samarbetet enligt Göteborgsmodellen.