Göteborgs arbete med samhällsinformation för nyanlända flyktingar och invandrare har snabbt gett eko runt om i landet. Efter bara ett och ett halvt års verksamhet har Göteborgsmodellen redan lanserats även i andra kommuner.

En aktuell lagrådsremiss – inför regeringens väntade proposition i höst – visar stora likheter med det arbetssätt som enheten för Samhällsinformation i Göteborg gjort till sitt.

Kurserna är obligatoriska

– Jag tror vi idag har den mest omfattande samhällsinformationen i landet, säger enhetschefen Elizabeth George.

Det var i mars 2008 som Göteborg introducerade Samhällsinformation för nyanlända flyktingar och invandrare. Organisationen var till en början utspridd på olika håll i staden men mot slutet av året kunde man inviga egna lokaler i en del av Angeredsgymnasiet.

Kurserna är obligatoriska för personer som fått uppehållstillstånd och söker så kallad introduktionsersättning – ett ekonomiskt stöd man kan få i max två år.

På en rad olika språk och dialekter

– Kursen omfattar 20 lektioner om vardera tre timmar – dessutom ingår fyra tillfällen med studiebesök eller föreläsningar, säger Elizabeth George som är enhetschef.

Idag driver sex heltidsanställda verksamheten tillsammans med 35 timanställda samhällsinformatörer. Alla informatörer har själva invandrarbakgrund och därför goda förutsättningar att ge de nyanlända bästa tänkbara introduktion.

– Det är lättare att göra jämförelser och visa på kontraster när man själv kan den miljö som kursdeltagaren kommer från, säger Elizabeth George.

Kurserna hålls dessutom på en rad olika språk och dialekter för att en dialog ska få bästa möjliga plattform när mycket annat känns nytt.

Alingsås och Ale köper kurser

– Sedan starten har vi utvecklat kursmaterialet och etablerat en färdig kursplan, och det känns som vi fått ett väldigt positivt mottagande av externa partners. Allt fler ser oss som en intressant och viktig kanal, säger Elizabeth George.

Ett bevis på Samhällsinformationen goda renommé är att flera kranskommuner valt att vända sig till Göteborg för att köpa kurser.

Alingsås och Ale är två av de första som dragit nytta av Göteborgs erfarenheter.