Göteborg har varit bäst i landet på att bygga utemiljöer under 2009. Det tycker Sveriges Arkitekter som valt tre Göteborgsprojekt att kandidera om årets Sienapris - en av landets finaste arkitekturutmärkelser.

När intresseorganisationen Sveriges Arkitekter fredagen den 4 december kallar till Kaspergala för att fördela några av Sveriges mest prestigefyllda arkitekturpriser är chanserna goda att minst ett – Sienapriset – hamnar i Göteborg.

Sienapriset är en utmärkelse som uppmärksammar landets mest lyckade utemiljöer.
1D14.jpg

Norra Bantorget är utmanare

Bland årets nominerade har tre av fyra projekt hämtats från Göteborg; Actionparken i Burgården, Eriksbo torg och Esperantoplatsen

Utmanaren till de tre Göteborgsprojekten som juryn nu har att bedöma är hämtat från Norra Bantorget i Stockholm.

Priset går till såväl objekt som dess arkitekt. Förutom hedersutmärkelse och diplom utdelas också en reliefplakett avsedd att fästas på det vinnande objektet.

Dessutom bjuds arkitekten på en tredagars studieresa till italienska Siena tillsammans med juryn och en representant utsedd av sponsorn Starka Betongindustrier.

Eriksbergsterassen kan vinna bostadspris

Senast ett Göteborgsprojekt vann det traditionstyngda Sienapriset var 1998 då arkitekten Jan Räntfors arbete med den yttre miljön kring Ryaverken belönades.

I årets klass för Bostadspriset har ytterligare en Göteborgsbyggnad uppmärksammats. Det är arkitekten Christer Malmströms Eriksbergsterrass som är med och gör upp om priset för årets bostadshus.

1AC.jpg

Eriksbo torg. Arkitekt: White arkitekter AB genom landskapsarkitekt MSA Helena Bjarnegård. Byggherre Familjebostäder Göteborg. Foto: Lasse Stenman