Satsning på kvinnliga EU-medborgare. Projektet Bättre hälsa nämns som ett positivt exempel i en ny rapport från EU-kommissionen. Målet är bland annat att hjälpa EU:s ekonomiskt och socialt mest utsatta ur fattigdom.

Bättre hälsa är ett projekt som drivs av social resursförvaltning i samverkan med flera frivilligorganisationer. Projektet riktar sig till EU-medborgare och finansieras av EU-programmet FEAD (Fund for European aid to the most deprived).

I en ny rapport från EU-kommissionen skrivs det bland annat om Bättre hälsa som ett positivt exempel på hur EU:s allra mest ekonomiskt och socialt utsatta medborgare på olika sätt kan få stöd i vardagen.

Satsar på kunskapsöverföring
– Vi vill nå de allra mest socialt och ekonomiskt utsatta i Europa. I Sverige har vi valt inriktningen att satsa på det vi kallar kunskapsöverföring medan många andra länder inriktar sig på hjälp i form av matpaket, kläder och filtar, säger Bättre hälsas projektledare Maud Willardsson Engström.

Bättre hälsa bedrivs tillsammans med Stockholms Stad och Malmö Stad sedan 2015. Tillsammans har de tre kommunerna beviljats 8,7 miljoner kronor för att gemensamt förbättra hälsan hos utsatta kvinnliga EU-medborgare.

Räddningsmissionens eller Frälsningsarméns lokaler är mötesplatser där Bättre hälsa håller i informationsträffar. Ofta besöks träffarna av vårdpersonal, som tandläkare eller barnmorskor.

Pågår hela 2018
– Vi vill påverka deras liv och deras vardag genom att ge dem kunskap om deras hälsa och vad de själva kan göra för att få en bättre livssituation. Framförallt genom hälsoinformation. Det är allt från att diskutera tandborstning till motion med mycket fokus på förebyggande hälsa.

Bättre hälsa fortsätter hela 2018. Därefter är det osäkert vad som händer med projektet i framtiden.

– Vi fick precis reda på att FEAD kommer att köra en utlysning till för de som vill söka finansiering, men det är i dagsläget oklart om Göteborgs Stad kommer att ansöka om några mer pengar den vägen, säger Maud Willardsson Engström.